Unelmasta tuli totta

Kelluva ravintola Meripaviljonki on ainutlaatuinen hanke Suomen mittakaavassa. Projekti on vaatinut hyvää yhteistyökykyä ja intoa ongelmien ratkaisuun kaikilta hankkeeseen osallistuneilta.

Projektikuvaus

Kohde

Meripaviljonki

Laajuus

500 m² / 400 tonnia

Aikataulu

2009–2015

HTJ:n rooli

Projektinjohto ja valvonta

Projektin lähtökohta

Helsingin Hakaniemessä kelluu lasinen Meripaviljonki, jonka ideointiin, arkkitehtuuriin, tekniikkaan, kestävyyteen ja rakenteiden paikalle tuomiseen liittyvät haasteet edellyttivät arkkitehdilta, rakentajalta, ravintoloitsijalta ja rakennuttajalta aivan erityistä luovuutta ja sitkeyttä.

Meripaviljonki sai muotonsa yli kymmenen vuotta sitten, jolloin arkkitehti Simo Freese Helsingin Työväenyhdistykseltä toimeksi saaneena hahmotteli paikalle ravintolarakennuksen. 

Kun hanketta lähdettiin toteuttamaan, yllätys oli suuri, kun yhtäkään tarjousta ei jätetty. Lopulta pienen, mutta teknisesti erittäin vaativan hankkeen rakentamisen haasteen otti vastaan raisiolainen Europlan Engineering Oy. HTJ on vastannut hankkeen projektinjohdosta ja valvonnasta projektipäällikkönään Merja Tiivola.

Meripaviljonki on paitsi arkkitehtuuriltaan, myös teknisiltä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen Suomen mittakaavassa. Se kelluu pohjaan ankkuroidun aisaston varassa, ja on liitetty kaukolämmön, veden, viemärin ja sähkön osalta normaaleihin kaupungin verkostoihin.

Teräsrakenteiset ponttonit, joiden päälle paviljonki on rakennettu, tehtiin Tallin Shipyard Oü:n telakalla Tallinnassa. Ne hinattiin Suomenlahden yli Sompasaareen, josta ne uitettiin yksitellen Pitkäsillan keskiaukosta Eläintarhanlahdelle. Ponttoneiden sisällä sijaitsevat tekniset tilat kuten sähkökeskus, iv-konehuone, jätevesipumppaamo ja lämmönjakohuone.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 500 m², josta ponttoneissa sijaitsevat tekniset tilat vievät 100 m². Rakennuksen 400 m² kerrosalan muodostavat ravintolasali keittiöineen ja aputiloineen. Koko rakennuksen paino on noin 400 tonnia ja sen pohja on n. 2,5 m pinnan alapuolella. 

Ravintolatoiminnan hoitaa Graniittiravintolat Oy. Ravintolassa on 170 asiakaspaikkaa.

Asiakkaan suusta

”HTJ valittiin, koska teimme yhteistyötä jo ennestään Paasitornin kehittämishankkeessa. Jatkoimme samaa luontevaa yhteistyötä Meripaviljongin rakentamisessa. HTJ:n keskeiset ihmiset olivat aktiivisia, innovatiivisia ja miettivät luovia ratkaisuja hyvin haasteellisissa ongelmatilanteissa. Koko projekti oli hyvin hauska ja jännittävä. Aikataulussa pysyttiin ja Meripaviljonki avattiin yleisölle luvattuna päivänä, huhtikuussa 2015.”

Jorma Bergholm, toimitusjohtaja, Helsingin Työväenyhdistys