Elinkaaritarkastelut

Rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksista ja kustannuksista merkittävä osa muodostuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Elinkaarikustannus (eli LCC, Life Cycle Cost) tarkoittaa rakennuksen, järjestelmän tai laitteen elinkaaren hankinta-, käyttö-, kunnossapito-, ja uusimiskustannusten nykyarvojen summaa.

Elinkaaritarkastelussa huomioidaan kannattavuutta investoinnin ja energiakustannusten lisäksi myös huolto- ja ylläpitokulujen osalta. Näin voidaan löytää vaihtoehto, jolla saadaan investoinnille suurin kokonaishyöty tarkastelujaksolla.

Elinkaaritarkastelulla tarjoamme kokonaisvaltaista tietoa päätöksenteon tueksi mahdollistaen suurtenkin investointien kannattavuustarkastelun. Laskentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi eri energiantuotantoratkaisujen kannattavuuden arvioinnissa.