Energiakatselmukset

Energiakatselmuksien tavoitteena on selvittää kiinteistön kokonaisenergian käyttö ja säästökohteet.  

Motivan energiakatselmukset

Palveluihimme kuuluvat Motiva-mallin mukaiset energiakatselmukset. Ne ovat kokonaisvaltaisia energian ja veden käytön tarkasteluja, joiden perusteella tuodaan esiin kannattavat säästötoimenpiteet. Katselmuksiin on mahdollista saada Työ- ja elinkeinoministeriön tukea.

Suurten yritysten pakolliset energiakatselmukset

1.1.2015 voimaan astunut energiatehokkuuslaki (1429/2014) velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmukset neljän vuoden välein.  

Lain määritelmän mukaan suureksi määritellään yritys tai konserni, jonka
•    työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai
•    liikevaihto on yli 50 milj. euroa ja tase yli 43 milj. euroa.
Suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen omistamien yritysten yhteenlasketut henkilömäärät sekä liikevaihdot ja taseet.

Pakollinen energiakatselmus edellyttää sekä yrityskatselmusta että riittävää määrää kohdekatselmuksia. Yrityskatselmuksessa analysoidaan koko yrityksen tai konsernin energiankäyttö Suomessa,
kohdekatselmuksessa puolestaan selvitetään yksittäisen energiankäyttökohteen energiankulutus ja mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen.

HTJ:n pätevöityneet energia-asiantuntijat vastaavat katselmusten suorittamisesta ja auttavat teitä katselmuksiin liittyvissä asioissa.

Katselmusten sisältöjä voidaan tarpeenmukaistaa kohdistamalla ne esimerkiksi tiettyyn järjestelmään tai yhdistämällä niihin muita palvelujamme, kuten kuntoarvio.