Energiaselvitykset

HTJ:n energia-asiantuntijoilta saatte tarvittavat energiaselvitykset niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin lupamenettelyjä varten.

Uudisrakentamisen rakennuslupahakemukseen liitetään yleensä seuraavat tarkastelut:

•    rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
•    energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
•    kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho
•    rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus
•    rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
•    rakennuksen energiatodistus.

Korjauskohteesta laaditaan lupavaiheessa energiaselvitys, jossa esitetään, kuinka energiatehokkuutta on mahdollista parantaa.

Vuonna 2013 voimaan tulleen ympäristöministeriön asetuksen (4/2013) mukaan rakennuksen energiatehokkuutta on parannettava  korjaus- ja muutostöiden tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Asetus koskee rakennus- tai toimenpideluvanvaraisia kohteita.