Energiatodistukset

Energiatodistus vaaditaan aina, kun rakennusta tai sen osaa myydään tai vuokrataan. Sen avulla rakennusten energiatehokkuutta voidaan vertailla neutraalisti, ilman asukkaan tai käyttötason vaikutusta kulutukseen.

Todistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin sekä laskennalliseen, standardikäytön mukaiseen energiankulutukseen. Tässä huomioidaan myös energiantuotantotavan vaikutus.
 
Todistus laaditaan kiinteistöstä käytössä olevien piirustusten sekä kohdekäynnin ja sen aikana tehtävien mittausten ja havaintojen perusteella. Energiatodistuksen laadintaan liittyvällä kohdekierroksella tarkastetaan rakennuksen energiatekninen kunto. Tämän perusteella todistukseen laaditaan toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi.

Laadimme todistuksia kaikkiin kiinteistöihin, myös ylemmän pätevyystason todistuksia jäähdytettyihin uudisrakennuksiin.