Hankkeiden energia-asiantuntijatehtävät

HTJ:n energiapalvelut tarjoavat kokonaisvaltaiset hankkeiden energia-asiantuntijapalvelut, jotka sisältävät energianäkökohtien tarkastelua aina hankesuunnitteluvaiheen vaihtoehtotarkasteluista käyttöönoton opastukseen. 

 Energia-asiantuntijan tehtäviin hankkeissa voi kuulua:

•    Rakennuksen sijainnin, suuntauksen ja muodon vaikutusarviointi
•    Energia- ja olosuhdesimulointeja
•    Tavoite-energiankulutuksen määritys
•    Lämmitystapavertailu
•    Rakenteellisten vaihtoehtojen vertailu
•    Energiaselvitys- ja todistus
•    Toteutuksen valvonta energianäkökulmasta
•    Luovutuksen ja käyttöönoton tiedonsiirto energiatehokkaan ylläpidon mahdollistamiseksi.

Energia-asioiden hallinta on tärkeässä roolissa jo hankkeen ensimetreistä lähtien.
Energia-asiantuntija kannattaa siis ottaa projektiin mukaan mahdollisimman varhain. Näin energia- ja kustannustehokkuuteen voidaan kokonaisuudessa vaikuttaa parhaimmin.