Palvelut

Etsitkö rakennuttajakonsulttia, infravalvojaa tai talotekniikka-asiantuntijaa? Tarvitsetko apua energia- ja ympäristöasioissa? Unohda rakentamisen huolet ja keskity omaan liiketoimintaasi. Löydät kaikki palvelut saman katon alta.

HTJ:n vahvuutena on monipuolinen ammattitaito ja kyky yhdistää kokemus uudistuksiin. Olipa kyseessä uudiskohde tai pienen kiinteistön peruskorjaus, tarjoamme ammattitaitoisen ja kokeneen tiimin johtamaan hanketta kanssasi ensimmäisestä ajatuksesta lähtien.

Henkilökuntamme ajantasainen tietämys erityyppisistä toteutusmuodoista, kustannuksista ja markkinatilanteesta takaa onnistuneen lopputuloksen. Analysoimme jokaisen hankkeen huolella ja teemme perustellun esityksen tilanteeseen parhaiten sopivasta ratkaisusta. Riskienhallinta kuuluu olennaisena osana projektisuunnitelmaan.

Talonrakennushankkeissa palveluumme on mahdollista sisällyttää niin rakennusteknisten kuin taloteknisten (LVIAS) töiden työmaavalvontatehtävät. Työmaavalvonnalla varmistetaan urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti.

Talonrakennus­toimiala

 • Ηankesuunnittelu
 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Εri toteutusmuotojen hallinta
 • Αllianssiosaaminen
 • Κustannuslaskenta ja -ohjaus
 • Κuntoarviot ja -tutkimukset
 • Κiinteistökauppojen tekniset palvelut

Lisätietoja palveluistamme antaa:

Vesa Ekokoski

Johtaja, Pääkaupunkiseutu

Puh. 050 371 3461
vesa.ekokoski@htj.fi

Tuukka Salo

Toimialapäällikkö, Talonrakennus, RAPS

Puh. 050 378 4698
tuukka.salo@htj.fi

Esko Salonen

Johtaja, Aluetoiminnot

Puh. 050 358 7795
esko.salonen@htj.fi

Marjo Jaakkola

Aluepäällikkö, Turku

Puh. 050 302 2480
marjo.jaakkola@htj.fi

Arki sujuu, kun viher-, vesi- ja virkistysalueet ovat kunnossa ja liikenneverkot, jätehuolto, vesihuolto, lentokentät, satamat ja tietoliikenneverkot toimivat kuin itsestään. Kaikki tämä kuuluu infratoimialan piiriin. HTJ Infra on kasvava liiketoiminta-alueemme, jonka tuottamat palvelut syntyvät henkilökuntamme laaja-alaisella asiantuntemuksella.

HTJ Infran ammattilaiset palvelevat sinua heti hankkeen alusta lähtien. Laaja-alainen kokemus ja ajantasainen näkemys erityyppisistä infrahankkeista takaavat onnistuneen lopputuloksen. Projektien kustannushallinta on vahvuutemme.

Infrarakentamisessa turvallisuus on kaikki kaikessa. Toimimme tarvittaessa turvallisuuskoordinaattorina ja laadimme lain edellyttämät raportit ja dokumentit osana laadunvalvontaa.

Infratoimiala

 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Εri toteutusmuotojen hallinta
 • Tietomalliosaaminen
 • Kustannuslaskenta FORE -ohjelmistolla

Lisätietoja infrapalveluistamme antaa:

Ilmari Sikander

Johtaja, Infrarakentaminen

Puh. 040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi

Tuomo Takkinen

Projektijohtaja, Infrarakentaminen, Alue

Puh. 040 630 8435
tuomo.takkinen@htj.fi

HTJ on menestyksellisesti vastannut rakennuttamistehtävistä useissa taloteknisesti vaativissa hankkeissa, kuten sairaala- ja laboratoriokohteissa, logistiikka- ja liikerakentamisessa sekä lukuisissa korjausrakentamiskohteissa. Tehtävämme koostuvat suunnittelun ohjauksesta, talotekniikan valvonnasta ja asiantuntijatehtävistä sekä käyttöönottokonsultoinnista.

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet ja varmistaa sisäilman hyvän laadun. Talotekniikan piiriin kuuluvat muun muassa ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, lämmitys-, jäähdytys-, sähkö-, tietoliikenne-, kulunvalvonta- ja palontorjuntajärjestelmät.

Nykyaikaiset ja monipuoliset talotekniset järjestelmät tarjoavat lukuisia uusia mahdollisuuksia energian tehokkaaseen käyttöön sekä tilojen käyttömukavuuden ja olosuhteiden hallintaan.

Talotekniikan asiantuntija

 • Suunnittelun ohjaus
 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Käyttöönottokonsultointi
 • Talotekniset asiantuntijatehtävät

Lisätietoja palveluistamme antaa:

Timo Heiskanen

Toimialapäällikkö, Talotekniikka- ja Energiapalvelut, RAP

Puh. 050 414 4827
timo.heiskanen@htj.fi

Esko Salonen

Johtaja, Aluetoiminnot

Puh. 050 358 7795
esko.salonen@htj.fi

Marjo Jaakkola

Aluepäällikkö, Turku

Puh. 050 302 2480
marjo.jaakkola@htj.fi

Projektinjohtopalvelu sopii kaikkeen rakentamiseen, mutta erityisen hyvin hankkeisiin, joissa haluat pitää päätöksenteon, suunnittelun ohjauksen ja kustannushallinnan omassa valvonnassasi läpinäkyvän rakentamisprosessin kautta. 

Huolehdimme siitä, että hankkeesi suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidesi, aikataulusi ja kukkarosi mukaan. Huolehdimme myös rakentamisen kaikista lakisääteisistä velvoitteista ja viranomaismääräyksistä. Toimimme työmaallasi päätoteuttajana, ja johdamme koko projektin puolestasi. Projektinjohtopalvelussa kaikki suunnittelu- ja osaurakkasopimukset tehdään tilaajan nimiin.

Projektinjohto­palvelu

 • Johdamme projektin kokonaisuudessaan
 • Ohjaamme suunnittelun
 • Toimimme kohteen päätoteuttajana
 • Asetamme vastaavan työnjohtajan ja muut toimihenkilöt
 • Hankimme osaurakoitsijat
 • Johdamme ja valvomme osaurakoitsijoiden työt
 • Raportoimme säännöllisesti

Lisätietoja projektinjohtopalveluistamme antaa:

Vesa Ekokoski

Johtaja, Pääkaupunkiseutu

Puh. 050 371 3461
vesa.ekokoski@htj.fi

Taina Kuismin

Toimialapäällikkö, projektijohtopalvelut

Puh. 050 438 4184
taina.kuismin@htj.fi

Kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet sekä lainsäädäntö asettavat rakentamiselle jatkuvasti tiukentuvia ympäristö- ja energiavaatimuksia.

HTJ:n monipuoliset energiapalvelut kattavat kiinteistön koko elinkaaren. Hankkeiden alkuvaiheessa asetetaan oikeat tavoitteet energiatehokkuudelle ja valitaan parhaat ratkaisut käytettävistä energiamuodoista ja tekniikoista. Asiantuntevalla energiakonsultoinnilla löydetään kustannustehokkaat ratkaisut ja tuodaan esille mahdollisuudet hankinta-, elinkaari- ja käyttökustannusten optimointiin.

Olemassa oleviin kiinteistöihin tehtävillä katselmuksilla ja energian kulutuksen analysoinneilla saadaan usein välitöntä hyötyä kiinteistön omistajille tai vuokralaisille jopa ilman suuria investointeja.

Käytönaikaisissa auditoinneissa selvitetään, että kiinteistön energiankulutukset ovat varmasti oikealla tasolla ja taloteknisten järjestelmien käyttö on mahdollisimman tehokasta.

Lisätietoja energiapalveluistamme antaa:

Timo Heiskanen

Toimialapäällikkö, Talotekniikka- ja Energiapalvelut, RAP

Puh. 050 414 4827
timo.heiskanen@htj.fi

Kiinteistöjen omistajien ja rakennuttajien on hyvä kiinnittää yhä enemmän huomiota ekologisuuteen, ympäristöarvoihin ja energiatehokkuuteen. Ne vaikuttavat positiivisesti kiinteistöjen vuokrattavuuteen, imagoon ja arvoon.

Ympäristösertifiointi on yhtenäinen, vakioitu arviointimenetelmä, jolla pystytään arvioimaan kiinteistön ympäristövaikutuksia vertailukelpoisessa muodossa.

HTJ:n ympäristösertifiointipalveluihin kuuluvat mm. BREEAM ja LEED uudis- ja korjaushankkeiden sertifiointi, koordinointi sekä niihin liittyvä suunnittelun ja tuotannon ohjaus. Voimme auttaa myös Suomen oloihin kehitetyn RTS-ympäristöluokituksen  hankeohjauksessa (lisätietoja RTS-ympäristöluokituksesta tästä).

Palveluihimme kuuluu myös kiinteistökaupan yhteydessä tehtävät selvitykset, jotka kartoittavat kaupan kohteena olevan kiinteistön mahdollisen ympäristösertifiointitason.

Ympäristö­luokitukset

 • BREEAM International Assessor -pätevyys
 • LEED AP -pätevyys
 • U.S. Green Building Councilin jäsen
 • Finnish Green Building Councilin jäsen
 • Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikunnan jäsen

Lisätietoja palveluistamme antaa:

Timo Heiskanen

Toimialapäällikkö, Talotekniikka- ja Energiapalvelut, RAP

Puh. 050 414 4827
timo.heiskanen@htj.fi

Satu Karjalainen

Energia-asiantuntija (äitiyslomalla)

Puh. 044 257 3543
satu.karjalainen@htj.fi

Konsultoimme asiakkaitamme useissa kiinteistökehityshankkeissa. Jos sinulla on tyhjä tontti vailla toimintaa, tai rakennus joka ei enää palvele alueen kysyntää, löydämme ratkaisun.

Olemme yhdistäneet laajan kumppani- ja asiakasverkostomme kautta lukuisia tontinomistajia ja -käyttäjiä. Kyseessä voi olla toimintojen muuttaminen, olosuhteiden parantaminen tai kiinteistön myyntiin tähtäävät toimet, jotka saattavat edellyttää kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksia ja maa-alueiden ja asemakaavojen kehittämistä. Vaihtoehtotarkasteluihimme kuuluvat muun muassa tilaohjelmien analysointi ja vertailu, kustannusarvioiden ja -vertailujen laadinta, sijaintipaikkojen kartoitus ja tonttien etsintä.

Toimimme muutosprosessissa asiantuntijana ja edunvalvojana, jotta päätöksenteon pohjana on mahdollisimman tarkkaa ja oikeaa tietoa vaihtoehtojen toimivuudesta ja kustannusrakenteesta.

Kiinteistökehitys

 • Uusien käyttötarkoitusten etsiminen
 • Vaihtoehtojen ideointi
 • Kustannusarviot
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Kaavoitusasioiden hoitaminen

Lisätietoja palveluistamme antaa:

Vesa Ekokoski

Johtaja, Pääkaupunkiseutu

Puh. 050 371 3461
vesa.ekokoski@htj.fi

Marjo Jaakkola

Aluepäällikkö, Turku

Puh. 050 302 2480
marjo.jaakkola@htj.fi

Teollisuuden investointien valmisteluilta vaaditaan entistä enemmän. Teollisuusprosessien ja logistiikan vaatimusten ja tarpeiden ymmärtäminen jo hankekehitysvaiheessa auttaa tuottamaan mahdollisimman tarkat ja luotettavat tiedot päätöksentekoa varten.

Tyypillisissä asiakasprojekteissamme alan ymmärrys yhdistettynä vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen varmistaa, että tuotanto ja rakennukset käsitellään koko hankkeen ajan yhtenä kokonaisuutena. Näin hankkeen eri vaiheissa on mahdollista löytää toimivat ratkaisut, joilla saavutetaan asetetut tavoitteet.

Tarjoamme laajaan kokemukseen perustuvia projektinjohto- ja rakennuttamis-
palveluita elintarviketeollisuuden sekä valmistavan ja muun teollisuuden asiakkaille. Laajimmillaan HTJ:n palvelut kattavat kokonaisvaltaisen projektinjohtovastuun investointipäätöksiin tarvittavista esiselvityksistä aina tuotantolaitoksen käyttöönottoon asti.

Erityisosaamistamme, kattavaa palvelupakettia täydentäen, ovat erityyppiset logistiikkapalvelut. Nämä sisältävät esimerkiksi eri logististen ratkaisuvaihtoehtojen ja optimaalisten tuotantoprosessien määrittelyn.

 

Teollisuustoimiala

 • Ηankekehitys ja -suunnittelu
 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Κustannuslaskenta ja -ohjaus
 • Κoko investointihankkeen (tuotanto + rakentaminen) projektinjohto
 • Tuotantoprosessien projektijohto- ja asiantuntijatehtävät
 • Logistiikkapalvelut
 • Teollisuuden energiapalvelut

Kai Karlén

Johtaja, Teollisuusrakentaminen

Puh. 050 586 5383
kai.karlen@htj.fi