Viinikkalan maaliikennekeskus

Viinikkalaan rakentui energiatehokas uusi maaliikennekeskus 2,5 vuodessa. HTJ:n ja Schenkerin yhteistyö on ollut saumatonta.

Kohde

DB Schenker Viinikkalan maaliikennekeskus

Laajuus

55 000 brm²

Aikataulu

09/2012–04/2015

HTJ:n rooli

Projektinjohtopalvelutoteutus

PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA

HTJ:n ja Schenkerin yhteistyö alkoi jo vuonna 2007 ja vuonna 2012 valmistui Nurmijärvelle Ilvesvuoren logistiikkakeskus. Onnistunut yhteistyö jatkui uuden suurhankkeen myötä, ja kesäkuussa 2015 valmistui 15 hehtaarin tontille Viinikkalan maaliikennekeskus.

HTJ toimi hankkeen päätoteuttajana vastaten rakentamisen johtamisen lisäksi rakennuttamis- ja työmaavalvontatehtävien hoitamisesta.

”Projektinjohtopalvelu sopii erityisen hyvin hankkeisiin, joissa muutosten kustannustehokkaan hallinnan merkitys on suuri”, sanoo HTJ:n rakennuttajajohtaja Vesa Ekokoski. 

”Tilaajan toiminta oli nopeasti muuttuvaa ja muutostarpeita tuli vastaan useasti. Muutosehdotukset valmisteltiin suunnittelijoiden kanssa ja esitettiin kustannusvaikutuksineen tilaajalle, joka harkintansa mukaan otti ne käyttöön. Toiminta tilaajan kanssa oli mutkatonta ja perustui molemminpuoliseen luottamukseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön”, kertaa Ekokoski.

HTJ:n hankintapäällikkö Sakari Pakonen kertoo Viinikkalan maaliikennekeskuksen olleen mittasuhteiltaan ja tavoitteiltaan poikkeuksellinen. Sen puitteissa tehtiin 90 osaurakkasopimusta ja investoinnin kokonaishinnaksi muodostui noin 57 miljoonaa euroa, sisältäen myös käyttäjän hankinnat. Ympäristötekijöille annettiin valintoja tehtäessä suuri painoarvo. 

”Materiaalien valinnassa painotettiin kierrätyskelpoisuutta ja niille laskettiin omat hiilijalanjälkensä. Terminaalin laajennusosa toteutettiin puurakenteisena. Energiatuotannossa käytetään aurinkoenergiaa terminaalin katolle asennetusta aurinkovoimalasta. BREEAM-ympäristösertifikaatin arvosanatavoitteet olivat terminaalin osalta hyvä ja toimistorakennuksen osalta erittäin hyvä.”

Kommentti

ASIAKKAAN SUUSTA

"HTJ:n projektinjohtopalvelumalli on mahdollistanut prosessin tilaajan kannalta joustavasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Schenkerin liiketoiminta on logistiikassa, joten rakennushankkeissa tarvitaan tahoa, joka voi aidosti toimia neuvonantajana ja edunvalvojana. HTJ on ollut Schenkerille osaava asiantuntija.”

Risto Lehtikangas, Kiinteistöjohtaja, DB Schenker