Link to listing
Link to listing

Turun Kaupunginteatterin päivitys tälle vuosituhannelle

HTJ toimii asiakkaan tukena ja apuna Turun kaupunginteatterin laajennuksessa

Kohde

Kohde

Turun kaupunginteatterin laajennus

Laajuus

Laajuus

9000 brm², laajennus n. 5500 brm²

Aikataulu

Aikataulu

9/2015–8/2017

HTJ:n rooli

HTJ:n rooli

Projektinjohtokonsultointi

PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA

HTJ valittiin Turun kaupunginteatterin peruskorjauksen rakennuttajakonsultiksi kilpailutuksen kautta. Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatteri totesi tarvitsevansa hankkeen johtoon rakennuttajakonsultin, joka tuntee ja hallitsee kyseisen urakkamuodon hyvin.

”Peruskorjaamme ja laajennamme vuonna 1962 valmistunutta teatterirakennusta, joka alkuaankin on kustannuspaineissa rakennettu osin torsoksi, ja joka ikänsäkin vuoksi on talotekniikan osalta peruskorjauksen tarpeessa”, kertoo HTJ:n projektipäällikkö Arto Lehtinen.

"Lavasteiden ja muun rekvisiitan tekemistä varten on laajennettava ja parannettava työtiloja. Myös kunnollinen, korkea harjoitustila on työn alla. Teatterin päänäyttämöltä puuttuvat sivunäyttämöt ja takanäyttämö, jota nyt rakennetaan.” 

Sivu- ja takanäyttämöiden sekä lavasteiden käsittelytilojen parantamisella pyritään myös siihen, että vierailunäytännöt olisivat joustavasti toteutettavissa. Rakennuksen yleisötilojen käyttöastetta pyritään muutostöillä nostamaan, jotta tiloissa voi olla muutakin kuin teatteritoimintaa. Oman lisämausteensa projektiin tuovat aula- ja lämpiötiloja sekä julkisivua koskeva asemakaavan suojelumerkintä SR-2, joka säätelee tehtäviä muutos- ja korjaustöitä.  

Kommentti

ASIAKKAAN SUUSTA

”Rakentamiseen jouduttiin ottamaan aikalisä taloudellisista syistä. Kun saadut urakkatarjoukset eivät enää mahtuneet hankkeen budjettiin, oli tehtävä muutoksia. Tilaohjelmaa ei voitu juurikaan lähteä pienentämään vaan säästöt pitää hankkia muualta. Päätimme palkata rakennuttajakonsultin projektinjohtourakan rakennuttamistehtäviä johtamaan.  

Projektinjohtourakassa haetaan sitä, että koska työ tehdään ns. avoimin kortein ja laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan, urakoitsijalla ei ole isoa riskivarausta tai katetta hinnassaan: riskit jaetaan, niin kuin mahdolliset säästötkin. Koska suunnitelmat ovat jo valmiit, kehitämme nyt yhdessä urakoitsijan ja HTJ:n kanssa vaihtoehtoisia toteutustapoja ja suunnitteluratkaisuja.” 

Anne Antola, rakennuttajainsinööri, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 

Link to listing
Link to listing