Puhdistettua vettä vuosikymmeniksi

Paroisten jäteveden puhdistamon saneeraus- ja tehostamishanke oli HS-Veden historian suurin investointihanke. Suomen mittakaavassa se oli myös vaativa urakka, joka sisälsi paljon prosessiteknisiä muutoksia ja tilapäisjärjestelyjä.

Kohde

Paroisten jätevedenpuhdistamo

Laajuus

Aikataulu

2020–2023

HTJ:n rooli

Rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Hankkeen tarkoituksena oli tehostaa kokonaistypenpoistoa uusien ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi sekä rakentaa desinfiointi puhdistetulle jätevedelle. Työt toteutettiin vaiheittain siten, että veden puhdistus toimi normaalisti koko hankkeen ajan.

HTJ toimi hankkeessa rakennuttamisen, valvonnan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä. 

Hankkeessa rakentaminen toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uuden osan altaat ja toisessa vaiheessa toteutettiin laitostekniikan saneeraus ja uudisrakentaminen. 

Uuden ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi puhdistamon biologisen prosessin allastilavuutta kasvatettiin 25 prosentilla eli tilavuutta kertyi 4800 kuutiometriä. Samalla vanhoja prosessialtaita kunnostettiin ja uusittiin, ja laitoksen toimintavarmuutta ja työturvallisuutta parannettiin. Puhdistustoimintaa varten päivitettiin vanhat kemikaalijärjestelmät annostelulaitteineen. 
Prosessisähköjärjestelmiä uusittiin toimintavarmemmiksi luopumalla omista sähkömuuntajista ja uusimalla vanhoja sähkökeskuksia. Myös alueen vanhaa valvomo- ja prosessirakennuskantaa peruskorjattiin ja taloteknisiä järjestelmiä uusittiin. Tämän lisäksi automaatiojärjestelmän uusinta saatettiin valmiiksi hankkeen aikana.

”Hanke oli monivaiheinen ja monipuolinen sekä opettavainen projekti kaikkine haasteineen”, kiteyttää HTJ:n infrarakennuttamisen projektijohtaja Tero Heiskanen.

Kommentti

Heti hankkeen alkumetreillä näimme tarpeen kokeneelle rakennuttajakonsultille, jolla on kokemusta jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeista. Hankkeen monimuotoisuus vaati lujaa ja monipuolista asiantuntijuutta.

Juha Sipponen, laitospäällikkö, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy