Nurmijärvelle rakentui moderni logistiikkakeskus

NREP Logicentersin Nurmijärven Ilvesvuoreen rakennuttama logistiikkakeskus on ensimmäinen Suomessa inhouse-mallilla toteutettu Logicenters-hanke. Logistiikkakeskuksen rakentaminen aloitettiin maanrakennustöillä toukokuussa 2022 ja kohde valmistui aikataulussaan toukokuun lopulla 2023.

Kohde

NREP Nurmijärvi

Laajuus

25 625 m2

Aikataulu

5/2022–5/2023

HTJ:n rooli

Rakennuttaminen sekä työmaan johto- ja valvontatehtävät

Hanke toteutettiin inhouse-mallilla, joka oli ensimmäinen laatuaan Logicentersin Suomen kohteissa toteutettu hanke. Hankkeessa Logicenters toimi kohteen päätoteuttajana ja HTJ vastasi työmaan johtotehtävistä. Logicenters hoiti yhteydenpidon urakoitsijoihin ja eri työkokonaisuudet hankittiin ja toteutettiin erillisinä osaurakoina.

HTJ toimi hankkeessa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johto- ja valvontatehtävissä. HTJ:n työmaaorganisaatioon kuului vastaavana työnjohtajana toiminut työmaapäällikkö, työmaainsinööri sekä rakennus- ja taloteknisten töiden valvojat.

Kaikille Logicentersin kohteille haetaan BREEAM-luokitusta. Nurmijärven kohde sertifioitiin BREEAM Very Good -tasolle. HTJ:lla oli hankkeessa BREEAMin tarvittavien tietojen keräämis- ja dokumentaatiovastuu.

Kiinteistöön tuli maalämpö ja omat aurinkosähköpaneelit. Lisäksi merkittävä energiatehokkuutta parantava ratkaisu oli jättää perinteinen ilmanvaihto kanavineen pois hallista. Ilmanvaihdosta aiheutuu lämmitystarvetta ja ilmanvaihtopuhaltimet kuluttavat sähköä. Nurmijärvellä kokeiltiin logistiikkarakennuksiin soveltuvaa vaihtoehtoista ilmanvaihtoratkaisua, jonka avulla energiankulutusta ja materiaalien määrää saatiin vähennettyä. Ratkaisussa hallin korvausilma tulee rakennukseen korvausilmasäleikön kautta ja poistoilma johdetaan poistoilmapuhaltimilla ulos.

HTJ:llä on pitkä kokemus PJP-hankkeista ja työmaatehtävien hoitamisesta. Tästä oli paljon hyötyä omaksuttaessa uutta toimintamallia. ”Meillä oli riittävän iso organisaatio tekemässä hommia ja entuudestaan hyvä pohja ja tietämys tästä mallista”, kertoo HTJ:n teollisuusjohtaja Kai Karlén.

Kommentti

HTJ:llä osataan asettua asiakkaan asemaan ja halutaan onnistua yhdessä. Minulla on ollut turvallinen tunne siitä, että tiedän mitä työmaalla tapahtuu.

Sanna Vikström, kehityspäällikkö, NREP Logicenters