Kolmen sairaalan erikoisrakentamista

Tays Etupihahankkeen uudisrakennukset ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan historian merkittävin laajennushanke.

Kohde

Tays uudistamisohjelma 2020 – Etupihahanke

Laajuus

Uudisrakentaminen n. 90 000 brm²

Aikataulu

10/2013–2020

HTJ:n rooli

Rakennuttaminen ja valvonta

PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA

TAYS Etupihahankkeen uudisrakennukset kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelmaan 2020. Hanke on laaja ja vaativa erikoissairaanhoidon uudisrakennuskohde, sisältäen kolme sairaalarakennusta, maanalaisen pysäköintilaitoksen ja alueen yleisen infrarakentamisen. 

Koska asiakkaan omat resurssit eivät olisi riittäneet näin suuren hankkeen läpiviemiseksi, tarvittiin rakennuttajakonsultin palveluita.

HTJ suorittaa suunnittelun, rakentamisen ja takuuajan aikaiset projektinjohto-, rakennuttamispalvelu-, asiantuntija- ja valvontatehtävät. Suunnittelun ohjauksen pääpaino on sairaalatoiminnan vaatimusten toteutumisessa ja teknisissä ratkaisuissa. ”Erityisen tärkeänä alueena on turvallisuuden kokonaisvaltainen varmistaminen sairaala-alueella”, korostaa HTJ:n projektijohtaja Pekko Pennanen.

HTJ:n henkilöstö toimii tiiviisti yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja hankkeeseen valitun projektinjohtourakoitsijan, SRV:n kanssa.

Kommentti

ASIAKKAAN SUUSTA

”Teemme yhtä Pirkanmaan kaikkien aikojen suurimmista rakennushankkeista. Meillä on rakennuttajia ja asiantuntijoita, mutta näin iso projekti vaatii projektinjohdollista tukea. HTJ on tuonut mukaan projektinjohtorakentamisen tietotaitoa sekä asioiden yhteensovittamisen ja koordinoinnin osaamista. Sairaalatoimintojen jatkuvuus pitää turvata koko hankkeen ajan, ympäri vuorokauden. Turvallisuusnäkökulmat ovat siten äärimmäisen haastavia, ja ratkaisuihin on tarvittu kaikkien osapuolten asiantuntemusta. HTJ:stä on ollut tässä suuri apu.”

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri