Helsinki YO! On yhteistyön voimaa

Helsingin yliopiston hallintorakennus muuttuu kaikille avoimeksi Tiedekulmaksi peruskorjauksen myötä. HTJ on mukana Allianssin asettamana projektipäällikkönä ja rakennustöiden valvojana.

Kohde

Allianssihanke Yliopistokatu 4 peruskorjaus

Laajuus

13 300 brm²

Aikataulu

2015–2017

HTJ:n rooli

Projektipäällikkötehtävät ja rakennustöiden valvonta

PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA

Helsingin yliopiston nykyisen hallintorakennuksen peruskorjaus valmistuu kesällä 2017. Peruskorjauksen myötä rakennuksen ilme ja käyttötarkoitus muuttuvat täysin. 

HTJ on mukana johtamassa muutostöitä projektipäällikkönä sekä rakennustöiden valvojana.
Peruskorjaus toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen osapuolet suunnittelevat ja rakentavat kohteen yhteistyössä alusta alkaen.

Suunnittelukilpailun voitti maineikas JKMM arkkitehdit, SRV Rakennus Oy toimii hankkeen päätoteuttajana. HTJ:n tehtävä projektipäällikkönä ja rakennustöiden valvojana on yhteistyötä korostava: antaa tukea ja neuvoja sekä hakea yhteisiä ratkaisuja työmaaorganisaation ja suunnittelijoiden kanssa.

”Allianssi poikkeaa muista urakkamuodoista yhteistoiminnallisuutensa ja avoimuutensa osalta. Yhteistyö on sujunut hyvin ja hankkeelle asetetut korkeat arvot ovat säilyneet annetun budjetin puitteissa”, sanoo aiemminkin yliopiston rakennushankkeissa rakennuttajana toiminut HTJ:n projektipäällikkö Tuukka Salo.

Toteutusaika allianssimallissa on sama kuin tavanomaisessa rakennushankkeessa. Erottavana tekijänä kehitysvaiheelle varataan enemmän aikaa ja tilaajan oman ammattitaidon lisäksi päätoteuttajan ja suunnittelijoiden asiantuntemus on heti käytettävissä.

Kommentti

ASIAKKAAN SUUSTA

”Helsingin yliopistolla on puitesopimus HTJ:n kanssa. Helsinki YO!:ssa olemme kehittäneet uutta hankemuotoa yhdessä. Allianssimallissa ei ole vakiintuneita käytäntöjä, vaan niitä kehitetään projektin edetessä. Allianssi on hyvä malli: siinä yhteistoiminta nostetaan uudelle tasolle ja tavoitellaan parempia lopputuloksia. Kun suunnittelua tehdään yhdessä eri osapuolten kanssa, varmistetaan tilaajan tavoitteet täyttävä toteutuskelpoinen ratkaisu. HTJ:n kanssa työskentely on sujunut oikein hyvin, yhdessä ollaan päitä raavittu ja ratkottu haasteita."

Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus, projektipäällikkö