Laadukasta peruskorjausta hyvällä yhteispelillä

Kiasman vesikattojen ja julkisivujen peruskorjaushanke on alan ammattilaisen taidonnäyte.

Kohde

Vesikattojen ja julkisivujen Kiasma K3 -peruskorjaushanke

Laajuus

n. 14 300 brm²

Aikataulu

2021–2022

HTJ:n rooli

Rakennuttaminen ja valvonta

Nykytaiteen museo Kiasman vesikattojen ja julkisivujen peruskorjaushankkeessa haluttiin oikaista perinpohjaisesti alkuperäiset 90-luvulla tehdyt rakennustekniset ratkaisut, jotka eivät olleet toimivia eikä kestäviä. HTJ toimi hankkeessa Senaatti-kiinteistöille rakennuttajakonsulttina ja valvojana suunnitteluvaiheesta asti, mutta tarjosi projektissa myös teknistä asiantuntijuutta julkisivu- ja lasiasioissa. Hanke toteutettiin tavoitebudjetillisena projektinjohtourakkana.

Suurimmat haasteet remontille aiheutti rakennuksen julkisivun poikkeuksellinen muoto. Koska rakennus pitää sisällään valtavan määrän teknisiä riskikohtia, oli yksityiskohtien huolellinen suunnittelu, testaus ja toteutus sekä yhteispeli eri toimijoiden välillä korostetun tärkeää. Kiasmalla on suojelukohteeseen verrattava asema, joten alkuperäistä toteutusta haluttiin kunnioittaa remontissa mahdollisimman paljon. Perusteellisesta remontista huolimatta, museon tilat olivat osittain henkilökunnan käytössä läpi hankkeen, vaikka näyttelytoiminta olikin tauolla.

Kiasman työmaalla kiinnitettiin paljon huomiota ympäristövastuullisuuteen: purettavia materiaaleja pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon joko samassa tai eri kohdassa tai kierrättämällä niitä muihin kohteisiin.

Kommentti

”HTJ on Senaatin puitekumppani. Olen ollut erityisen tyytyväinen koko rakennuttaja- ja valvojaryhmän hyvään henkeen ja kykyyn tulla toimeen sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden kanssa. Vaikka välillä on ollut tiukkojakin paikkoja, kun rakennus on tarjonnut niin paljon yllätyksiä, ei olla sorruttu keskinäiseen kinasteluun vaan yhdessä etsitty rauhallisesti parhaita ratkaisuita.”

Selja Flink, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt