KESTÄVÄ RAKENNUTTAMINEN

Etsitkö rakennuttajakonsulttia, infravalvojaa tai talotekniikka-asiantuntijaa? Tarvitsetko apua energia- ja ympäristöasioissa? Unohda rakentamisen huolet ja keskity omaan liiketoimintaasi. Löydät kaikki palvelut saman katon alta.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET SAAVUTETAAN KESTÄVÄLLÄ RAKENNUTTAMISELLA

Kiristyvät ympäristötavoitteet ja lainsäädäntö asettavat entistä tiukempia vaatimuksia rakentamiselle. Autamme yritystäsi huomioimaan ympäristönäkökohdat sekä uusissa rakennushankkeissa että jo käytössä olevissa rakennuksissa tavoitteisiisi sopivalla tavalla.

HTJ:n kehittämä kestävän rakennuttamisen toimintamalli toimii työmme ohjenuorana kaikkien hankkeidemme läpiviennissä. Toimintamalli tarjoaa työkaluja ympäristönäkökohtien parempaan hallintaan hankkeen kaikissa eri vaiheissa. Kunkin hankkeen alussa käymme tilaajan kanssa läpi asetettavat ympäristötavoitteet sekä sovimme asetettavasta vaatimustasosta ja toimintatavoista.

HTJ:n kestävän rakentamisen koordinaattori huolehtii kestävyystavoitteiden jalkauttamisesta, seurannasta ja dokumentoinnista hankkeen eri vaiheissa muun projektiorganisaatiomme tukena.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme vähähiilisestä rakentamisesta, kiertotaloudesta, suunnitteluratkaisujen optimoinnista ja parhaista ratkaisuista tavoitteiden varmentamiseksi. Tarjoamme hankkeisiin kestävän rakentamisen osaamista, ratkaisukeskeistä asennetta sekä kykyä tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia, joilla voimme vähentää hankkeen ympäristövaikutuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme myös ympäristösertifiointien hankeohjausta.

Huomioimme työssämme projektin suorien ympäristövaikutusten lisäksi mahdollisuudet vaikuttaa välilliseen ympäristökuormitukseen hankevaiheen alkumetreiltä käyttöönottoon ja takuuajan tarkistuksiin asti.

Kestävän rakennuttamisen toimintamallin ansiosta yrityksesi:

  • varmistaa kestävän rakentamisen hyvien käytäntöjen toteutumisen hankkeessa
  • saa tukea asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseen kaikissa hankkeen vaiheissa
  • tunnistaa hankkeen merkitykselliset ja lisäarvoa tuottavat ratkaisut
  • tunnistaa mahdollisuudet ympäristövaikutusten todelliseen vähentämiseen laskennallisten vähennysten sijaan
  • voi seurata ja mitata saavutettuja hyötyjä.