Logistiikkakeskuksen laajennus

Hämeenlinnaan rakentui Etran logistiikkakeskus. HTJ:n ja Etola yhtiöiden yhteistyö on ollut saumatonta.

Kohde

Etra logistiikkakeskuksen laajennus

Laajuus

29 000 m2

Aikataulu

2008-2017

HTJ:n rooli

Projektinjohto ja valvonta

PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA

Etra Oy:n 2011 valmistuneen logistiikkakeskuksen laajennus valmistui huhtikuussa 2017. Nykyaikaisen automaattivarasto-osan lisäksi laajennushankkeessa rakennettiin perinteistä kuormalavahyllyvarastoa, tuotanto- ja laitehuoltotilaa sekä 2011 valmistuneeseen osaan lisää toimistotilaa. Laajennus toteutettiin jaettuna urakkana.

Logistiikkakeskuksen katolle rakennettu aurinkosähköjärjestelmä on nimellisteholtaan noin 400 kWp ja sen tuotto vastaa noin 12 - 15% kiinteistön kokonaiskulutuksesta.

Etola Kiinteistöt Oy:n Etra Oy:lle vuokraaman logistiikkakeskuksen pinta-ala on noin 20 000 m2  ja laajennuksen pinta-ala noin 9 000 m2.

Ensimmäisen vaiheen tapaan HTJ palkattiin myös laajennushankkeen rakennuttajakonsultiksi. HTJ vastasi hankkeen suunnittelun ja rakentamisen projektinjohto- sekä valvontatehtävistä.

"Hankkeen tavoitteena oli rakentaa kustannustehokkaasti aiemmin valmistuneen osan tapaan mahdollisimman hyvin loppukäyttäjän tarpeita palvelevat ja viihtyisät tilat. Hankkeessa kiinnitettiin aiemmin valmistuneen osan tapaan tavanomaista enemmän huomiota myös rakennuksen näyttävyyteen", kertoo projektinjohtaja Pentti Schroderus.

Kommentti