Yksi Suomen suurimmista tiehankkeista

HTJ:lle Lahden eteläinen kehätie on ollut merkittävä näyte yhtiön infrarakentamisen asiantuntemuksesta.

Kohde

Lahden eteläinen kehätie

Aikataulu

2017–2023

HTJ:n rooli

Rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Hankkeessa Lahden ja Hollolan keskusta-alueiden läpi kulkenut valtatie 12 siirrettiin kulkemaan eteläisempää reittiä ja maantie 167 parannettiin osin nelikaistaiseksi. Rakennuttajakonsultin tehtävänä oli toimia työn tilaajan eli Väyläviraston asiantuntijana koko hankkeen ajan. Lisäksi HTJ teki tiivistä yhteistyötä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan kanssa.

Mittava hanke toteutettiin kahdessa hankeosassa ja kolmena urakkana, joissa kaikissa hyödynnettiin eri urakkamalleja (KU, ST ja allianssi). HTJ vastasi rakennuttamisesta, valvonnasta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Rakennuttajakonsultti oli olennaisessa roolissa kunkin urakan hankinnan valmistelusta ja kilpailutuksesta aina takuuajan loppuun saakka.

Lahden eteläinen kehätie avattiin liikenteelle joulukuussa 2020. Hankkeen etenemisen edellytyksenä oli, että hankinta-, kilpailutus-, ja investointivaihe vietiin onnistuneesti läpi tiukassa aikataulussa. Rakennusvaiheessa HTJ piti huolen, että kaikki hankkeeseen liittyvät tiet säilyivät muulle liikenteelle turvallisena ja sujuvana rakennustöistä huolimatta.

Kuva: Väylävirasto

Kommentti

”Lahden eteläisen kehätien käyttöön ottaminen on iso saavutus hankkeen kaikille osapuolille. Mittavan koon lisäksi projektista teki haasteellisen se, että hanke toteutettiin kahtena hankeosana ja kolmena urakkana, joissa kaikissa hyödynnettiin eri urakkamalleja. HTJ oli avainroolissa kunkin urakkamallin hankintavaiheen onnistumisessa sekä laadullisesti että aikataulullisesti. Rakennusvaiheessa HTJ teki erityisen hyvää työtä myös turvallisuuden sekä sujuvien liikennejärjestelyiden eteen.”

Janne Wikström, projektipäällikkö, Väylävirasto