Ajankohtaista

14.12.2018

Oodi yhteistyölle

Oodi yhteistyölle

Helsingin uuden keskustakirjasto Oodin näyttävä julkisivu - pitkät teräskaaret, puu- ja lasirakenteet - kätkevät sisäänsä teknisesti kunnianhimoisen ja vaativan rakennushankkeen. Onnistuneen urakan salaisuus on vahva yhteistyö, tarkka suunnittelu ja monta silmäparia työmaalla.

Sen lisäksi, että Helsingin uusi maamerkki, Oodi on rakennuksena ainutlaatuinen, on se ollut myös rakennushankkeena yksilöllinen ja mieleenpainuva. “Arkkitehtuurisesti vastaavaa rakennusta ei löydy kovin läheltä. Erityishaasteena on ollut rakennuspaikan sijainti Helsingin ydinkeskustassa pienellä tontilla ahtaassa paikassa”, kertoo Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan projektinjohtaja Erkki Huitti. “Jo esimerkiksi Normekin suurten teräsrakenteiden saapuminen rakennuspaikalle yökuljetuksilla - osa Oulusta asti - oli näyttävä ja logistisesti haastava vaihe”, Huitti kuvaa.

Yhteinen tavoite yhdisti

Perinteisen urakkamuodon sijaan rakennushanke toteutettiin yhteistyötä korostavalla mallilla, jossa arkkitehtuurisesti näyttävää rakennusta suunniteltiin ja muokattiin vaiheittain eteenpäin rakentamisen edetessä yhdessä urakoitsijan kanssa. Suunnittelijoilta tuli vaatimustaso, urakoitsijalta osaaminen. Onnistuminen vaativassa projektissa edellytti toimivaa yhteistyötä eri osapuolten kesken. “Tilaajan näkökulmasta oleellista on yhteinen tahto toteuttaa projekti aikataulussa ja pysyä budjetissa. Tämä tarkoittaa, että ollaan myös valmiita hakemaan yhdessä ratkaisut. Kaikkia toiveita ei voida aina toteuttaa, mutta tärkeintä on, että lopputulos on toimiva ja täyttää asetetut vaatimukset”, Huitti kiteyttää.

Yli kaksi vuotta kestänyt rakennushanke saatiin likimain päätökseen itsenäisyyspäivän alla. Oodin julkisivun ja asiakkaille näkyvien osien suhteen mainittavia kompromisseja ei ole tarvinnut tehdä. “Arkkitehtien mukaan siitä tuli juuri sellainen kuin kilpailuvaiheessa ajateltiin”, Huitti sanoo.

Silminä työmaalla

HTJ on vastannut projektissa valvonnasta. Kun tavallisesti tarvitaan yksi osa-aikainen valvoja, Oodi on työllistänyt HTJ:ltä kaikkiaan viisi kokopäiväistä valvojaa. “Urakointiketjut hajoavat nykyään niin moneksi alihankintaketjuksi, että valvonnan merkitys korostuu. Tarvitaan paljon silmiä”, muistuttaa hankkeessa HTJ:n projektipäällikkönä toiminut Raine Nieminen. “Tilaaja, Helsingin kaupunki, on halunnut satsata siihen, että kaikki menee suunnitellusti.”

Tulevien sukupolvien kohtaamispaikka

Oodiin todella on satsattu, sillä sen käyttöiäksi on määritelty 150 vuotta. Siitä voi siis syntyä sukupolvia yhdistävä paikka, missä 2100-luvun lasten isovaarit ja -mummit viettivät lapsina aikaa. Miten rakennuksen kestävyys varmistetaan? “Oodin käyttöikä on huomioitu esimerkiksi niin, että rakenteista on tehty vahvempia ja ne on suojattu hyvin”, Huitti kertoo. “Toki eri rakennusosilla on erilaisia käyttöikiä, ja tekniikka kehittyy koko ajan. Rakennusta varmasti uusitaan vastaamaan kunkin ajan tarpeita.”

Lisätietoja HTJ:n talonrakennuspalveluista:
Tuukka Salo
Toimialapäällikkö, Talonrakennus
+358 50 378 4698
tuukka.salo@htj.fi