Ajankohtaista

27.05.2024

Täsmäkatselmuksella vauhtia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

Täsmäkatselmuksella vauhtia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

Pienet ja keskisuuret yritykset, seurakunnat ja säätiöt voivat saada valtion energiatukea kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen täsmäkatselmus-pilottihankkeen aikana. Pilotti päättyy vuoden lopussa, joten nyt on oikea aika tarttua tuumasta toimeen!

Täsmäkatselmus on vuosina 2021–2024 kokeiltava pilottihanke, johon on mahdollista saada Business Finlandilta energiatukea 40–50 prosenttia työn hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Korkeampaa 50 prosentin tukea on mahdollista saada, mikäli tuen hakija on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Tuki täsmäkatselmukselle myönnetään vuosittaisesta energiatukimäärästä. Mahdollisuus tuen hakemiseen ei koske suuryrityksiä (yli 250 hlöä / yli 50 M€ liikevaihto).

Täsmäkatselmuksen etuna, Motiva-mallin mukaiseen energiakatselmukseen verrattuna, on vapaampi toteutustapa sekä työn kohdistamisen mahdollisuus. Selvityksen ei tarvitse kattaa koko kohteen energiankäyttöä, vaan se voidaan keskittää todellisen tarpeen mukaan esimerkiksi jo osin tunnistettuun säästöpotentiaaliin tai uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen selvitykseen kiinteistössä.

Täsmäkatselmukselle voi hakea tukea 31.12.2024 asti. Täsmäkatselmuksen tulee olla tehtynä tukipäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2025. Tuen maksatushakemuksen jättäminen on tehtävä 4 kuukauden sisällä katselmuksen valmistumisesta.

Täsmäkatselmuksia voivat tehdä vain Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat käyneet täsmäkatselmukseen liittyvän erillisen kurssin. HTJ:lta löytyy pätevät asiantuntijat suorittamaan täsmäkatselmuksia. Tarjoamme myös rakennuttamisapua energiansäästöinvestointien toteuttamiseen.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan, hyötyisikö hankkeesi täsmäkatselmuksesta! 

 

Lisätietoja:

Satu Karjalainen
Toimialapäällikkö, Ympäristö- ja energiapalvelut
Puh. 044 257 3543
satu.karjalainen@htj.fi