Ajankohtaista

12.12.2018

Hallittu käyttöönotto - suunnittelua, aikataulutusta, pohdintaa

Hallittu käyttöönotto - suunnittelua, aikataulutusta, pohdintaa

Tämän päivän rakennushankkeissa onnistunut käyttöönottovaihe tarkoittaa, että asiat huomioidaan projektissa jo alkumetreiltä asti. “Hallitussa käyttöönotossa ratkaisevaa on huolellinen valmistautuminen, suunnittelu ja aikataulutus”, kiteyttää toimialapäällikkö Timo Heiskanen HTJ:ltä.

Kiinteistön hallittu käyttöönotto on hankkeesta riippuva tietynmittainen ajanjakso hankkeen loppuvaiheessa, joka kulminoituu viime kädessä taloteknisten järjestelmien tarkastuksiin ja koekäyttöihin. “Tavoitetilanteessa projekti on pysynyt aikataulussa, ja käyttöönottovaiheelle jää ennalta suunniteltu ja riittävä aika – ei siis niin, että toimivuutta testataan vasta kun kiinteistö on otettu käyttöön. Tavoitteemme on, että käyttäjät tulevat toimivaan kiinteistöön”, Heiskanen sanoo.

Suunnittelu ja viestintä onnistumisen avaimet

Jotta tähän päästään, HTJ on kehittänyt omia toimintamalleja ja asiakirjoja, jotka otetaan käyttöön hyvin varhaisessa vaiheessa projektia. “Olemme huomanneet selkeän hyödyn siinä, että käyttöönottovaihe on määritelty kaikissa suunnitelma-asiakirjoissa ja sopimuksissa jo ennen urakoitsijan valintaa”, Timo Heiskanen sanoo. “Kaiken A ja O on kohdekohtainen suunnitelma. Kaikille osapuolille kerrotaan, miten ja millä aikataululla he liittyvät käyttöönottoon, ja mitä resursseja heiltä vaaditaan. Myös kiinteistön ylläpidosta vastaavat tahot tulee ottaa mukaan tähän.” Hän muistuttaa, että kaikkien muiden suunnitelmien lisäksi hankkeelle laaditaan erillinen vastaanottovaiheen suunnitelma ja aikataulu, jonka toteutumista seurataan erittäin tiiviisti.

Hallitun käyttöönoton suurin uhka on aikataulun pettäminen projektin jossain toisessa vaiheessa. “Tyypillinen riski ja valitettava ominaisuuspiirre on, että talotekniikan toimenpiteille ja testaamiselle ei käytännössä jää riittävää aikaa”, Heiskanen toteaa. “Tekeminen tiivistyy loppuvaiheessa, ja kaikki viivästykset työmaa-aikana tapahtuvat käyttöönottovaiheen ehdoilla, jos valmistumispäivä pysyy samana.”

Talotekniikan kehittyminen ja automaation lisääntyminen näkyvät käyttöönottovaiheessa. “Kiinteistöistä halutaan älykkäämpiä, niiden hallintajärjestelmät ovat monipuolisempia ja älykkäämpiä, ja sitä kautta käyttöönotto on myös vaativampaa”, Heiskanen sanoo. “Lisäksi energiatehokkuusasiat ja eri energiantuotannon järjestelmät  vaativat aikaisempaa enemmän huomiota. Hyvällä käyttöönotolla varmistetaan myös, että kiinteistön tavoitekulutuksia ei tulla ylittämään käytön aikana.”

Kokemus asiakkaan hyödyksi

HTJ kehittää koko ajan omia käytäntöjään, jotta se pystyisi ennakoimaan muuttuvan toimintaympäristön. “Rakennushankkeet ovat tänä päivänä hyvin kompleksisia. On ammattitaitoa nähdä asioita isossa kuvassa. HTJ:n vahvuus on ehdottomasti se, että meillä on erittäin kokeneita ja osaavia tekijöitä. Kokemuksen myötä tunnistamme kipupisteet hyvissä ajoin ja pystymme ennakoimaan ne riittävän varhaisessa vaiheessa”, Heiskanen sanoo. “Me todella keskitymme näihin huolella.”

 

Lisätietoja hallitusta käyttöönotosta:
Timo Heiskanen
Toimialapäällikkö, Talotekniikka- ja Energiapalvelut
+358 50 4144 827
timo.heiskanen@htj.fi