Ajankohtaista

17.06.2019

Käyttäjien Arcanum

Käyttäjien Arcanum

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) korjauttaa Turun yliopiston Arcanum-rakennuksen kahdessa vaiheessa humanistisen tiedekunnan käyttöön. Ensimmäisen vaiheen saneeraus alkaa kesäkuussa. Tilojen käyttäjät on otettu tiiviisti mukaan suunnittelutyöhön.

HTJ on ollut Arcanum-projektissa mukana hankesuunnitteluvaiheesta alkaen. HTJ toimittaa SYK:lle rakennuttamispalveluiden lisäksi rakennustöiden ja taloteknisten töiden työmaavalvonnan.

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan toiminnot ovat olleet hajautettuina useaan eri kiinteistöön. Humanistien siirto Arcanumiin tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2019 ja kestävät vuoden. Historian-, kulttuurin- ja taiteiden tutkimuksen laitos muuttaa uudistuneihin tiloihin kesäkuussa 2020. Toisen vaiheen rakennustyöt valmistuvat tammikuussa 2023, jolloin rakennukseen muuttaa kieli- ja käännöstieteiden laitos.
 

Käyttäjien ääni kuuluviin työpajoissa

SYK:llä on vahvana toimintaperiaatteena yhteiskehittäminen, jossa tilojen käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Projektissa on järjestetty käyttäjien eli opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa useampia työpajoja, joissa käyttäjät ovat päässeet kertomaan tarpeistaan ja toiveistaan.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää, että tilat ja toiminnat palvelevat käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla”, painottaa SYK:n rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä.

Myös HTJ on ollut tiiviisti mukana yhteiskehittämisen prosessissa ja HTJ:n asiantuntijat ovat osallistuneet käyttäjäryhmien tapaamisiin.

”Tapaamisissa olemme saaneet arvokasta tietoa käyttäjien tarpeista, jotka olemme voineet huomioida teknisessä suunnittelussa. Meidän roolimme on ollut myös viedä rakennushankkeesta tietoa käyttäjille”, kertoo HTJ:n projektijohtaja Marjo Jaakkola.

Kiinteistön kehittämisessä huomioidaan SYK:n kiinteistöstrategia ja Turun yliopiston tilastrategiset tavoitteet. Muutoksilla haetaan kestäviä ratkaisuja, muuntojoustavuutta sekä tilankäytön tehostamista. Opetukselle ja tutkimukselle halutaan tehdä turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat, jotka vastaavat ajan tarpeisiin digitaalisuus huomioiden.
 

Yhteiskehittäminen vähentää muutoksen pelkoa

Hankkeessa toimii tilatiimi, joka koostuu SYK:n, HTJ:n ja käyttäjäryhmien edustajista sekä arkkitehdistä. Myös arkkitehti Ari Pusa korostaa yhteiskehittämisen hyötyjä.

”Loppukäyttäjien mukanaolo heti alusta asti on helpottanut suunnittelutyötä. Käyttäjät ovat saaneet kommentoida jo ensimmäisiä luonnoksia. Koko työyhteisö on saatu tietoiseksi tulevista muutoksista ja näin myös mahdollisesti hälvennetty muutoksen pelkoa”, pohtii Pusa.

Erityispiirteenä tilojen suunnittelussa on ollut humanistisen tiedekunnan kirjojen suuri määrä. Pusa kertoo, että kirjahyllyjä käytetään Arcanumissa tilanjakajina ja ne ovat oleellinen osa sisämiljöötä.

Kimmo Mäkelä antaa kiitosta HTJ:n toiminnalle. ”HTJ:n asiantuntijat ovat hyvin omaksuneet työtavakseen meidän yhteiskehittämismallin.”

Arcanumin peruskorjauksen toteuttaa Rakennustoimisto Laamo. Saneeraustyön arkkitehtitoimistona on Sigge Arkkitehdit Oy. Rakennushallitus on valinnut Arcanumin valmistumisvuotenaan 1993 vuoden rakennushankkeeksi. Rakennuksen on suunnitellut ArkkitehditNRT arkkitehti Matti Nurmelan johdolla.

Lisätietoja:
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Marjo Jaakkola
Projektijohtaja
Aluepäällikkö, Turku
marjo.jaakkola@htj.fi
P. 050 302 2480