Ajankohtaista

01.06.2018

Ressun korjauksessa tavoitteena huippusuoritus

Ressun korjauksessa tavoitteena huippusuoritus

Helsingin kaupunki peruskorjaa parhaillaan Kalevankatu 8 - 10:ssä sijaitsevaa Ressun lukiota.

HTJ vastaa hankkeen rakennuttamisesta sekä rakennus- ja taloteknisten töiden valvonnasta. Lisäksi huolehdimme tämän erittäin vaativan kohteen rakentamisen aikaisen P1-puhtaudenhallintatehtävien valvonnasta ja ohjauksesta sekä Terve Talo -kriteerien mukaisista rakennuttamisen tehtävistä.

Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja modernin oppimisen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta, korjataan julkisivut, ikkunat ja vesikatto sekä parannetaan salaojitusta.

Ressun lukio kuuluu Helsingin vanhimpiin koulurakennuksiin ja se on perustettu 1892. Asemakaavassa rakennuksella on suojelumerkintä 1 (rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus).

HTJ auttaa tilaajaa huolehtimaan, että asemakaavan edellyttämät rakennuksen ominaispiirteet säilytetään niin sisätiloissa kuin julkisivussa. Aulojen ja käytävien alkuperäistä arvokasta yleisilmettä pyritään palauttamaan. Julkisivurappausten uusiminen, erityisesti Lönnrotin puiston puolella, on vaativaa julkisivun runsaan koristelun vuoksi.

Hankkeen haasteena on rakennuksen sijainti Helsingin ydinkeskustassa. Työt tiiviissä korttelirakenteessa vaikeuttavat työmaajärjestelyjä. Työmaa ulottuu salaojatöiden ja julkisivukorjausten osalta myös katualueelle. Materiaalikuljetusten turvallisuuteen sekä työstä naapurikiinteistölle aiheutuvan häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennuksessa ja sen julkisivurappauksessa on havaittu haitta-aineita, joiden purkutyöt on tehtävä asianmukaisesti.

Hanke etenee hyvässä yhteystyössä tilaajan päätoteuttajan, suunnittelijoiden, työmaan ja viranomaisten kesken tässä haastavassa ja yllätyksiä täynnä olevassa arvorakennuksessa.

Peruskorjauksen suunnittelu on valmistunut heinäkuussa 2017 ja rakennustyöt ovat käynnistyneet tammikuussa 2018. Opiskelijoiden ja henkilökunnan arvioidaan palaavan uudistettuihin tiloihin elokuussa 2019.

Lisätietoja:
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Tuukka Salo
Projektipäällikkö, Talonrakennus
050 378 4698
tuukka.salo@htj.fi