Ajankohtaista

13.12.2017

Kuivaa asiaa tilaajalle

Kuivaa asiaa tilaajalle

Elinkaarirakentamisessa on otettu merkittävä askel kohti tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, käyttöönoton ja ylläpidon yhteistyötä. Enää ei puhuta työmaan – vaan koko rakennushankkeen – kosteuden hallinnasta. Kuivaketju10 on Oulun rakennusvalvonnassa kehitetty koko rakennusprosessin kattava kosteudenhallintamalli, joka tarjoaa konkreettiset menettelytavat rakentamisen kosteudenhallintaan. “Tähän on koottu alan toimijoiden yhteinen näkemys”, kertoo Rakentamisen Laatu RALA ry:n asiantuntija Sami Saari.

“Tilaajan tahtotila ratkaisee ketjun onnistumisen”, painottaa Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n puheenjohtaja Pekka Seppälä. Kuivaketju10 tekee toteutuksen tilaajalle helpommaksi kuin koskaan aikaisemmin. Tilaajan on minimissään hoidettava kolme tehtävää 1) päätettävä käyttää Kuivaketju10:n valmista kriteeristöä, 2) nimettävä hankkeelle kosteudenhallintakoordinaattori ja 3) määriteltävä hankkeelle realistinen aikataulu. Toinen enemmän aikaa vievä vaihtoehto on suunnitella itse vähintään yhtä kattava kosteudenhallintaselvitys ja huolehtia sen toteutumisesta. Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on joka tapauksessa velvollisuus huolehtia tammikuussa 2018 voimaan tulevan ympäristöministeriön asetuksen mukaan.

Ennen kuin uusi laadukkaampi toteutusmalli on rutiinia, voi suunnittelun osuus nousta hieman, mutta jälkipiikkaukset vähenevät. Kuivaketju10:n kymmenen kohdan riskilistan huomioiminen vähentää jopa 80% kosteusvaurioiden aiheuttamista kustannuksista. Riskilistan koostavat suunnitteluvaiheessa arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat. “Tämän jälkeen kosteuskoordinaattorin tehtävä on tilaajaan valtuuksilla varmistaa, että suunnitelmat toteutuvat läpi ketjun”, kertoo HTJ:n talonrakennuksen toimialapäällikkö Tuukka Salo. Toimintamallin ydinajatus on, että prosessi on kaikilta osilta läpinäkyvä ja kosteudenhallintakoordinaattori voi puuttua ajoissa mahdollisiin epäkohtiin.

Kuivaketju10:n käyttämisestä on jo hyviä kokemuksia esimerkiksi Oulusta Sivakka-yhtymä Oy:n rakennuttamista rivi- ja luhtitaloista sekä TA-Yhtymä Oy:n rakennuttamasta kerrostalosta. Lisäksi paljon hankkeita on hyvässä vauhdissa ja erityisesti tilakeskukset ovat lähteneet innokkaasti hyödyntämään Kuivaketju10-mallia.

Kuivaketuju10-hallintamallin jatkokehittämisestä vastaa RALA. Alkuperäiselle mallille on jo kehitetty ja pilotoitu sähköinen järjestelmä, jolla on nyt yli 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. “Järjestelmä on, ja tulee olemaan, maksuton”, kertoo Sami Saari. Prosessia kehitetään edelleen vahvasti kentältä saatujen tulosten perusteella. Seuraava kehityskohde ovat riskilistat käyttölle ja ylläpidolle sekä näiden tahojen kouluttaminen, tarkentaa Saari.

Kuivaketju10:n toimintamalliin ovat sitoutuneet kaikki rakentamisen keskeiset toimijat, kuten Rakennusteollisuus ry, Rakennustarkastusyhdistys ry, Rakentamisen Laatu ry, ympäristöministeriö ja SKOL ry. Kosteusvaurioiden välttämiseen ovat tarttuneet muutkin tahot. Sisäilmayhdistys ry on määritellyt Terve Talo -kriteerit ja Rakennustieto Oy on julkaissut aihetta käsitteleviä artikkeleita.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan HTJ:n kosteudenhallintakoordinaattoreista ja elinkaarirakentamisesta, voit olla suoraan yhteyksissä Tuukka Saloon.

Tuukka Salo
Toimialapäällikkö, Talonrakennus, RAPS
Puh. 050 378 4698
tuukka.salo@htj.fi