Ajankohtaista

10.03.2020

Kestävän rakentamisen vuosikymmen

Kestävän rakentamisen vuosikymmen

Rakentamisen ja ylläpidon hiilijalanjälki, kiertotalous, materiaalien ympäristövaikutukset ja elinkaarivaikutusten hallinta - tässä muutamia medioissa ja kahvipöytäkeskusteluissa viime aikoina paljon esillä olleita aiheita. Rakennusalalla vihertää, ja alkanut vuosikymmen nähdään ratkaisevaksi tulevaisuuden kehityssuunnan viitoittajana. Inspiroivat puheet ja tehdyt selvitykset ajavat kehitystä oikeaan suuntaan, mutta ne eivät yksinään riitä. Tarvitaan myös toimintatapojen muutosta sekä hyviä päätöksiä.

Ennen kuin rakentamisen ympäristövaikutusten sääntely etenee määräystasolle, on muutoksen suunta ja vauhti alalla toimijoiden omissa käsissä. Muutos lähtee asenteesta, mutta sen lisäksi on tärkeää tunnistaa myös omat vaikutusmahdollisuutensa. Rakennushankkeessa päätösvalta on omistajalla, mutta rakennuttajakonsultin roolissa meillä on mahdollisuus oman osaamisemme ja ympäristönäkökohtien hallinnan työkalujen avulla tuoda projektinohjaukseen tietotaitoa päätöksenteon tueksi hankkeen eri vaiheissa. Näitä työkaluja ja henkilöstön osaamista kehitämme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.

Kun hankkeen mahdollisuudet ja haasteet ympäristönäkökohtien huomioimiselle tunnistetaan jo projektin alkumetreillä, saadaan niiden perusteella laaditut ympäristötavoitteet sitoutettua osaksi suunnittelutavoitteita ja toteutusta. Rakentamisen ympäristövaikutusten hallinnassa on tärkeää tunnistaa koko elinkaaren kannalta merkittävät osatekijät sekä oikea-aikaiset ja realistiset mahdollisuudet niihin vaikuttamiseen.

Pienet jalat, mutta suuri kädenjälki

Hiilijalanjäljen laskennan lisäksi hiilivaikutusten arvioinnissa käytetään hiilikädenjäljen käsitettä: Kädenjälki kuvaa sitä myönteistä ilmastohyötyä, jota omalla työllä voidaan aikaansaada.
HTJ:n oman toiminnan hiilijalanjälki on pieni, mutta rakennuttajakonsultin roolissa vaikutusmahdollisuutemme asiakkaan ja rakennettavan rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen on merkittävä. Oman toimintamme kehittämisellä haluamme kasvattaa hiilikädenjälkeämme, sekä palvella sitä kautta asiakkaidemme tarpeita oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Tarpeiden tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen sekä niiden toteutumisen varmentaminen ovat avainasemassa kestävän rakentamisen projektinohjauksessa. Tarpeenmukaisuus, kestävät materiaalivalinnat ja esimerkiksi käytönaikaisen ympäristökuormituksen hallinta ovat näkökohtia, jotka tulisi huomioida kaikissa rakentamisen hankkeissa, siitä riippumatta haetaanko rakennukselle sertifikaattia. Hyvien päätösten tekemiseen tarvitaan kuitenkin tietoa vaihtoehdoista sekä niiden kustannus-hyötyvaikutuksista.

Ympäristönäkökohtien huomioinnin osaamisen ja työkalujen kehitys yhä paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi on yksi vuoden 2020 painopisteistämme. Kuinka voisimme auttaa sinua saavuttamaan omat ympäristötavoitteesi?

 

Ota yhteyttä:
Satu Karjalainen
Energia-asiantuntija
P. 044 257 3543
satu.karjalainen@htj.fi