Ajankohtaista

20.02.2018

HTJ rakennuttajakonsultiksi MT 132 Klaukkalan ohikulkutien -hankekokonaisuuteen

HTJ rakennuttajakonsultiksi MT 132 Klaukkalan ohikulkutien -hankekokonaisuuteen

Liikennevirasto on valinnut HTJ:n rakennuttajakonsultiksi Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien - hankekokonaisuuteen.

HTJ toimii tilaajan eli Liikenneviraston asiantuntijana koko hankkeen ajan hankinnan valmistelusta ja kilpailutuksesta takuuajan loppuun asti. Konsulttisopimuksen arvo on n. 800 000 euroa ja se allekirjoitettiin 16.2.2018.

Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen. Valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Uusi n. 7,5 km pitkä yhteys on yksiajoratainen ja leveydeltään 10 m, ajokaistojen leveys on 3,5 m.

Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtijoentien (E3), maantien 130 (E4) ja valtatien 3 (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin. Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Uuden ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

Ohikulkutie parantaa liikenteen sujuvuutta alueella ja vähentää liikennettä keskustassa. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Hankkeen kustannusarvio on 42 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus on 10 miljoonaa euroa. Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa.
 
Lisätiedot:
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ilmari Sikander
Johtaja, Infrarakentaminen
040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi

Lisätietoja hankkeesta:
https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie