Ajankohtaista

20.09.2019

Perniöön uusi koulu

Perniöön uusi koulu

Salon kaupunki purkaa Perniön kirkonkylältä vanhan lukiorakennuksen ja rakentaa uuden koulun. Koulun sijaintiin vaikutti helppo saavutettavuus ja turvallisen saattoliikenteen mahdollistaminen.

”Valittu sijainti ei rasita asuinalueita, ja se nostaa koko alueen kuntakuvallista arvoa”, kertoo Salon kaupungininsinööri Janne Lehto.

Uuteen koulurakennukseen sijoittuvat luokka-asteet 1–6 sekä esiopetusta ja iltapäiväkerhotoimintaa. Uudisrakennuksen laajuus on 4 500 brm2. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 12 M€. HTJ vastaa hankkeen rakennuttamistehtävistä.

”Koulurakennuksen suunnittelu alkaa syksyllä 2019, ja rakentamaan päästään alustavan aikataulun mukaan kesällä 2020. Sitä ennen rakennuspaikalta puretaan vanha lukiorakennus, josta osa jää rakentamisen ajaksi väistötilakäyttöön”, kertoo HTJ:n projektipäällikkö Thomas Ginlund.

”Uudelle rakennukselle on asetettu tavoitteeksi terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen työ- ja oppimisympäristö”, kertoo Lehto.

Tilojen suunnittelussa huomioidaan oppilaiden erilaiset ryhmittämiset, erityisopetuksen tarpeet sekä rauhallisen oppimistilan takaaminen kaikille oppijoille. Keskeistä ovat muuntuvat ja joustavat tilat, jotka mahdollistavat ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen.

Suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota sisäilma-asioihin.

”Jo rakentamisen aikana varmistetaan oikeat olosuhteet, ja kosteudenhallinnan varmistamiseksi rakennus tehdään sääsuojassa”, kertoo Ginlund.

Valmiisiin tiloihin päästään kahdessa vaiheessa: ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on elokuussa 2021 ja loppuosan käyttöönotto marraskuussa 2021. Tämän jälkeen tehdään vielä vanhan rakennuksen purkutöitä vuoden 2022 kevääseen asti.

Lisätietoja:
Thomas Ginlund
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Puh. 050 327 7161
thomas.ginlund@htj.fi