Ajankohtaista

07.10.2022

Taysin valtava uudistamisohjelma on puolivälissä – Taysin uusi psykiatriarakennus saavutti harjakorkeuden

Taysin valtava uudistamisohjelma on puolivälissä – Taysin uusi psykiatriarakennus saavutti harjakorkeuden

Tampereen yliopistollisen sairaalan eli Taysin uudistamisohjelma käynnistyi vuonna 2010, ja se on nyt noin puolivälissä. Tällä hetkellä rakennetaan uutta psykiatrista sairaalaa, joka on saavuttanut harjakorkeutensa. Tays Psykiatrian eli T-rakennuksen harjannostajaisia vietettiin 29.9.2022.

HTJ on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Taysin uudistamisohjelmassa rakennuttamisen ja valvonnan tehtävissä sekä talo- että infrapuolen osalta vuodesta 2013 alkaen. Etupihahankkeen rakentaminen alkoi vuonna 2015 ja päättyi vuonna 2020. Etupihahankkeeseen sisältyi muun muassa Sydänsairaala, lasten ja nuorten sairaala sekä D-rakennus. Vuonna 2020 valmistui myös F-rakennus, jossa sijaitsee hematologia ja kliininen isotooppilääketiede.

Huippuunsa viritetyt tilat käyttöön alkuvuodesta 2024

Tays Psykiatriasta tehdään 2020-luvun psykiatrista sairaalaa, jossa potilaiden ja henkilökunnan olosuhteet ovat erittäin laadukkaat. Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 29 000 neliömetriä. Tilat otetaan käyttöön arviolta alkuvuodesta 2024. Aiemmin psykiatrinen sairaala on toiminut Nokian Pitkäniemessä yli sata vuotta vanhoissa rakennuksessa, joiden tilat ovat käyttötarkoitukseensa nähden auttamattomasti vanhentuneet.

”Uusi psykiatriarakennus on varusteltu viimeisimmällä tekniikalla ja turvallisuus ja toiminnallisuus on kaikessa läsnä. Tilojen suunnittelussa on kuunneltu käyttäjien ja henkilökunnan näkemyksiä, jotta tiloista saadaan monipuoliset, toimivat, turvalliset ja mahdollisimman viihtyisät”, HTJ:n projektipäällikkö Sami Tomperi kertoo.

Käyttäjälähtöisyydestä hyvä esimerkki on se, että Pitkänimen sairaalan alueelle tehtiin tulevasta potilashuoneesta mallihuone, jota käyttäjät pääsivät katsomaan ja kommentoimaan. ”Mallihuoneisiin on panostettu, ja yksi niistä rakennettiin täysimittaisena jo ennen kuin urakkaa oli edes laitettu kilpailutukseen. On harvinaista, että mallihuoneita tehdään etukäteen, sillä yleensä ne tehdään kohteeseen vasta rakennusaikana”, HTJ:n projektijohtaja Jyrki Anttila avaa.

Potilaille halutaan tarjota turvallisia ulkoilumahdollisuuksia, joten rakennuksen yhteyteen toteutetaan viihtyisiä sisäpihoja. Suurin osa 184 potilaspaikasta on yhden hengen huoneita, joissa on omat wc:t ja suihkut. Henkilöstö on huomioitu muun muassa toimivalla ergonomialla.

Ulkonäöltään psykiatriarakennus on vaikuttava ja poikkeaa perinteisestä sairaalarakennuksesta. Julkisivut on muurattu paikoillaan ja verhoilussa on käytetty keraamisia laattoja ja sauvoja. Vaikka rakennus sijaitsee sairaalakampuksella, on sen ympäristöstä haluttu luoda mahdollisimman vehreä runsailla istutuksilla. Sairaalakonseptin ja kaupunkikuvasuunnittelusta on vastannut tanskalainen Klavs Hyttel arkkitehtitoimisto C.F Mølleristä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Rakennus on saavuttamassa RTS-ympäristöluokituksessa hyvän ympäristölaadun tason eli kolme tähteä. Rakennuksen viherkatot luovat miellyttävän näkymän.

 

Vaativia louhintatöitä

Psykiatrian pohjatöihin sisältyi paljon vaativaa louhintaa. Rakentamisen yhteydessä louhittiin vajaa 80 000 kuutiota kalliota. Haastetta louhintatöihin toi toimiva sairaalaympäristö ja se, että alle kivenheiton päässä sijaitsee silmäsairaala, jossa tehdään leikkauksia.

”Kun louhitaan näin herkässä ympäristössä, toimiva yhteistyö eri osapuolten kanssa on erittäin tärkeää. Jokainen räjäytys oli suunniteltava, koordinoitava ja aikataulutettava tarkasti, mutta jatkuvasti oli oltava valmiudessa muuttamaan suunnitelmia. Jos sovitussa räjäytyksen aikaikkunassa tuli akuuttia hoitoa vaativa leikkaus lähirakennuksessa tai lääkärihelikopteri toi potilaan sairaalaan, ei räjäytystä voitu tuolloin suorittaa”, Anttila kertoo.

Sairaalan eri laitteiden tärinäherkkyyttä selvitettiin ennen louhinnan aloittamista ja osittain laitteita myös vaimennettiin. Itse louhinnassa käytettiin normaalia pienempiä panoksia ja elektronisia nalleja vähentämään haitallisia tärinöitä. Lisätöitä aiheutti myös se, että louhinnassa kallio osoittautui kuviteltua heikommaksi, sillä se lohkeili eri tavalla kuin oli suunniteltu. Anttilan mukaan tämä on kuitenkin tyypillinen riski kalliotöissä.

Pohjatöistä on edetty jo hyvän matkaa rakennustöihin, ja psykiatrian rakennus on saavuttanut jo harjakorkeutensa. Tällä hetkellä käynnissä on sisätyöt ja tekniikka-asennukset, joita tehdään pitkälle ensi kevääseen. Töitä teettää vielä myös piha ja julkisivut.

Psykiatriahankkeessa on toistaiseksi pysytty aikataulussa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kustannusarviossakin pysytään. ”Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja yleinen maailmantilanne ovat tuoneet hankkeeseen omat haasteensa. Olemme kuitenkin löytäneet toimitusvaikeuksiin ja tilanteen hallitsemiseen ratkaisut yhdessä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa”, Tomperi sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Taysin työmaalla tehdään töitä myös maan alla. Louhintaa suoritettiin vaativassa sairaalaympäristössä.

 

Seuraavana vuorossa uudet tilat lasten- ja nuorisopsykiatrialle

T-rakennuksen jälkeen Taysin uudistamisohjelmassa edetään lasten- ja nuorisopsykiatriahankkeeseen, jonka suunnittelu on jo aloitettu. Lasten- ja nuorisopsykiatrian tilat rakentuvat nyt rakenteilla olevan psykiatriarakennuksen viereen. Se on Taysin uudistamishankkeen loppuvaiheen ensimmäinen uudisrakennus. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen loppukesästä 2023, jos investointisuunnitelma hyväksytään hankkeen osalta. HTJ on myös tässä hankkeessa mukana rakennuttamisen ja valvonnan tehtävissä.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen uudisrakennusten suunnittelu jatkuu ensi vuonna. Rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuonna 2024 infrasiirroilla sekä aluerakentamisella. Rakentamisvaiheen käynnistämisen edellytyksenä on, että Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma hyväksytään loppuvaiheen osalta ministeriöissä. Uudisrakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa, josta ensimmäisessä rakennetaan kuuman sairaalan ja vuodeosastojen kokonaisuus, uutta rakennetaan 117 000 bruttoneliömetriä. Kuumalla sairaalalla tarkoitetaan sairaalaa, johon sijoittuu muun muassa päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Budjetti tälle on arviolta noin 800 miljoonaa euroa. Näillä näkymin uudisohjelmaa on jäljellä vielä yli kymmenen vuotta.

Sairaalarakentaminen vaatii teknistä osaamista

Sairaalarakentamisessa tarvitaan erityisosaamista, ja tekniikka on tässä avainasemassa. ”Tekniikka tekee sairaalan, sillä kuumassa sairaalassa on toistasataa teknistä järjestelmää. Tätä voi verrata tavalliseen kerrostaloon, jossa on noin 6–10 järjestelmää. HTJ:n talotekniikka-asiantuntijat ovat vihkiytyneet sairaalan teknisiin järjestelmiin, niiden suunnittelun ohjaamiseen, valvontaan ja yhteensovittamiseen sekä tekniikoiden toiminnan varmistamiseen”, Anttila kertoo.

”Rakennuttajakonsultin työssä on ymmärrettävä, kuinka sairaala toimii, ja meillä on tässä erityisen paljon osaamista. Olemme olleet Taysin Etupihahankkeessa mukana ja ymmärrämme, mikä sairaalassa on oleellista ja mikä ei”, hän jatkaa.

Psykiatriarakennuksessa talotekniikalta ei vaadita yhtä paljon kuin kuumassa sairaalassa, mutta siinäkin on omat erityispiirteensä. ”Psykiatriassa on ollut todella tärkeää huomioida rakennuksen kaikki mahdolliset yksityiskohdat, jotta tilat ovat kaikille mahdollisimman turvallisia”, Anttila selventää.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Psykiatriarakennuksessa on tällä hetkellä käynnissä sisätyöt ja tekniikka-asennukset.

 

Toimivaa yhteispeliä

HTJ valittiin psykiatriahankkeeseen avoimen julkisen hankinnan kautta. ”Meillä kävi tuuri, että HTJ valikoitui konsultiksi myös T-rakennuksen rakennushankkeeseen ja pääsimme jatkamaan pääosin jo Etupihahankkeesta tuttujen henkilöiden voimin”, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin projektijohtaja Jarko Keivaara kertoo.

”Olemme päässeet HTJ:n kanssa varsin kivuttomasti sopimaan työnjaosta tilaajan ja rakennuttajakonsultin voimin jopa niin, että viittaamme kokouksissa yhteiseen tilaajaorganisaatioon termillä ’rakennuttaja’. Tämä mielestäni kuvastaa sitä, että olemme hitsautuneet vuosien varrella varsin mukavasti yhteen. Toisaalta HTJ:n porukka sisäisesti vaikuttaa niin ikään yhteen hiileen puhaltavalta, ja yhteistyön jälki näkyy asioiden mutkattomana etenemisenä. Yhteistyömme on mielestäni välitöntä, jatkuvasti ajantasaista ja helppoa”, Keivaara jatkaa.

Keivaara näkee myös positiivisena, että hankkeen suuren koon vuoksi rakennuttajahenkilöstö on voinut työskennellä lähes päätoimisesti hankkeen parissa. ”Tällä on mielestäni iso merkitys sekä yhteistyön että ammatillisen onnistumisen kannalta. Tilaajana meille on tärkeää, että konsultti on tavoitettavissa silloin kuin heitä tarvitaan ja että he ovat niin sanotusti asioiden päällä. HTJ:n henkilöstö on onneksemme saanut toimia jo pitkään Taysin Kaupin kampuksella, joten tilaaja- ja käyttäjäorganisaatiot sekä näiden toimintatavat ovat tulleet tutuiksi monille.”

Myös Anttila ja Tomperi näkevät isona onnistumisena toimivan yhteistyön tilaajan kanssa. ”Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankkeissa tilaajalla on aikaa projekteille, jolloin heillä on aikaa reagoida muuttuviin tilanteisiin. Kun tarvitaan päätöksiä, tilaaja pystyy tekemään niitä nopeasti – joskus jopa saman päivän aikana. On harvinaista, että tilaaja on läsnä kaikissa viikkopalavereissa. Psykiatrian hankkeessa tämä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, sillä ratkottavat asiat on näin saatu heti selvitykseen”, Tomperi kertoo tyytyväisenä.

 
Tays Psykiatria

Kohde: Psykiatrian uudisrakennus eli T-rakennus
Toiminnot: psykiatrian poliklinikka- ja osastotoiminta
Laajuus: 29 000 brm²
Aikataulu: rakentaminen alkoi vuonna 2020 ja rakennus valmistuu arviolta 2024
Kustannusarvio: 97,5 milj. euroa
RTS-ympäristöluokitus: Rakennus on saavuttamassa hyvän ympäristölaadun tason eli kolme tähteä.
HTJ:n rooli: rakennuttaminen ja valvonta

 

Lisätietoja:

Jyrki Anttila
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Projektijohtaja
p. 050 358 0608
 

Jarko Keivaara
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Projektijohtaja
p. 050 37 32 922
 

Lue lisää HTJ:n työstä Taysin uudistamisohjelmassa:

HTJ valittu Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennuttajakonsultiksi 29.10.2020

Tays: Psykiatrian uudisrakennus keskussairaalan alueelle 1.6.2020

Taysin käyttäjälähtöinen uudistamisohjelma 10.12.2019

Taysin turvallista rakentamista 13.10.2016