Ajankohtaista

11.12.2020

Hannu Virmalainen vainuaa katuhankkeiden haasteet

Hannu Virmalainen vainuaa katuhankkeiden haasteet

Hannu Virmalainen työskentelee HTJ:lla infrarakentamisen projektipäällikkönä. Hän jos kuka tietää, miten kompleksista katuhankkeiden toteuttaminen käytännössä on. Ympäristöönsä monin tavoin vaikuttavissa katuhankkeissa onnistumisen ratkaisevat haittojen ennakointi, hyvä suunnittelu sekä aktiivinen viestintä. Silti yllättäviä tilanteita voi tulla vastaan.

Jotkut rakennushankkeet vaikuttavat ihmisten elämään ja herättävät uteliaisuutta enemmän kuin toiset. Yksi näistä on ollut Helsingin Hämeentien jättimäinen uudistamishanke, joka on ehtinyt saada laajaa huomiota matkan varrella. Sen lisäksi, että katutyöt ovat vaikuttaneet merkittävästi alueen liikenteeseen, on työmaa ollut esillä erilaisten eteen tulleiden haasteiden vuoksi.

Hämeentien hankkeessa alusta alkaen työskennellyt projektipäällikkö Hannu Virmalainen ymmärtää, että hanke on kirvoittanut keskustelua. 

”Tällainen suuri tietyö kantakaupungissa vaikuttaa monen ihmisen arkeen muuttamalla tuttuja kulkureittejä. Harmia Hämeentiellä ovat aiheuttaneet putkirikot, kun jopa jo 1800-luvulla rakennettujen vesijohtojen esiin kaivamisessa vanhojen putkistokarttojen avulla on väistämättä tullut vastaan yllätyksiä. Tietysti tämä kaikki on myös herättänyt keskustelua”, Virmalainen toteaa.

Virmalainen on toiminut Helsingin kaupungin apuna Hämeentien rakennuttamistehtävissä ja vastannut työmaan valvonnasta yhdessä muun valvontatiimin kanssa. Hänen mukaansa hankkeen viestinnässä on onnistuttu hyvin. Ihmiset ovat olleet tietoisia kaikista muutoksista liikenteeseen ja työmaan tilanteesta on tiedotettu aktiivisesti kadun käyttäjille. Hankkeen loppu häämöttää jo pian.

”Haasteista huolimatta rakennustyöt ovat edenneet lopulta hyvin ja suurimmat työt saadaan valmiiksi suunnitelmien mukaisesti vuoden lopulla. Moni odottaa ainakin raitiovaunuliikenteen palautumista Hämeentielle, joka tulee tapahtumaan 14.12. alkaen. Keväällä 2021 tehdään vielä töiden viimeistelyjä, mutta niillä ei tule olemaan suurta vaikutusta kadunkäyttäjille”, Virmalainen kertoo.

 

Haasteita ratkotaan päivittäin yhdessä

Jo noin seitsemän vuotta tie- ja katurakentamisen parissa toimineella Virmalaisella on vahva kokemus erilaisista tiehankkeista. Katutyöt ovat hänen mukaansa kompleksinen rakentamisen osa-alue, sillä pienillä muutoksilla ja yllättävillä tilanteilla voi olla laajat vaikutukset. Esimerkiksi muutokset liikennejärjestelyihin voivat vaikuttaa liikenteeseen ympäri kaupunkia. 

Hyvästä suunnittelusta huolimatta yllättävät tilanteet kuitenkin kuuluvat rakentamiseen. Suurimmat haasteet liittyvät yleensä haastaviin olosuhdemuutoksiin ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan. 

”Projekteissa on lähes päivittäin ratkaistavana suunnitelmamuutoksiin ja muihin muutoksiin liittyviä haasteita, joita ratkotaan yhdessä koko projektiorganisaation kanssa. Muutostilanteissa on tärkeää tehdä oikeat ja nopeat päätökset, jotta työn eteneminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva häiriö kadun käyttäjille on mahdollisimman pieni. Tiivis keskusteluyhteys osapuolten kesken on siinä avainasemassa”, Virmalainen kuvailee.

 

Ennakointia haittojen vähentämiseksi

Työssään Virmalainen on päässyt osallistumaan myös toimialan ja tierakentamisen kehittämiseen, sillä HTJ on mukana kehitysyhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa katutöistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on esimerkiksi lyhentää työmaiden toteutusaikoja sekä parantaa työmaa-aikaisia liikennejärjestelyitä ja viestintää. Kehitystyön antia päästään pian testaamaan käytännössä Kasin katutyöt -hankkeessa. 

”Kasin katutyöt on Helsingin kaupungin ensimmäisiä katu-urakoita, joka toteutetaan PJU-muotona (projektinjohtourakka) sisältäen kehitysvaiheen. Kehitysvaiheessa hankkeen eri osapuolten kanssa valmistaudumme yhdessä urakan toteutukseen ennen rakennustöiden käynnistymistä mm. käymällä läpi kaikki urakan toteutukseen liittyvät keskeiset asiat. Uskon, että hyvällä yhteistyöllä onnistumme vähentämään ihmisten kokemia haittoja”, Virmalainen kertoo.

Vaikka työtä tehdäänkin paljon ongelmien vähentämiseksi, Virmalainen kertoo oikeastaan nauttivansa haasteellisista hankkeista. Hänellä on nimittäin erityinen kyky taklata ongelmia.

”Olen huomannut, että vuosien mittaan minulle on kehittynyt hyvä vainu ’palaneen käryn’ haistamiseen. Osaan ennakoida, jos projektissa on tulossa eteen ongelmia, minkä ansiosta niitä voidaan välttää ajoissa. Vaikeiden ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä muiden kanssa motivoi minua ja luo luottamusta myös jatkoon. Mikään ongelma ei ole liian suuri selätettäväksi”, mies toteaa hymyillen.

Lisätietoja:
Hannu Virmalainen
Projektipäällikkö
Puh. 040 570 6997
hannu.virmalainen@htj.fi