Ajankohtaista

22.05.2024

Vesa Ekokoski Rakennuttajatoimistojen Liiton hallituksen puheenjohtajaksi

Vesa Ekokoski Rakennuttajatoimistojen Liiton hallituksen puheenjohtajaksi

HTJ:n pääkaupunkiseudun talonrakennuttamisen yksikön johtaja Vesa Ekokoski on valittu Rakennuttajatoimistojen Liiton (RTL ry) hallituksen puheenjohtajaksi jatkokaudelle. RTL edustaa Suomessa toimivia rakennuttajakonsulttiyrityksiä ja kehittää alan ohjeita ja käytäntöjä.

RTL:n toiminnan pääpaino vuosina 2024–2025 on ennen kaikkea uuden rakentamislain vaikutusten arvioinnissa, rakentamislain asetusten valmisteluun vaikuttamisessa sekä alan yhteisten asiakirjamallien päivittämisessä.

”Puheenjohtajakauteni osuu mielenkiintoiseen saumaan, sillä alalla tapahtuu isoimpia muutoksia vuosikymmeniin. Vuodenvaihteessa tulee voimaan uusi rakentamislaki, jonka tarkoituksena on muun muassa sujuvoittaa rakentamista, karsia turhaa byrokratiaa ja lain tulkinnanvaraisuutta sekä torjua ilmastonmuutosta ja edistää kiertotaloutta. Nämä ovat varmasti meistä kaikista tervetulleita tavoitteita”, Ekokoski sanoo.

”Uusi laki vaikuttaa perustavanlaatuisesti toimintaympäristöömme. Meille on tärkeää päästä vaikuttamaan lain asetuksiin, jotta kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen myös käytännössä. Tällä hetkellä asetuksia valmistellaan vauhdilla ja jää nähtäväksi ehtivätkö ne kaikki vuodenvaiheeseen. Tiukasta aikataulusta huolimatta on varmistettava, että rakennuttamisen asiantuntijoille jää riittävästi aikaa perehtyä ja kouluttautua lain mukanaan tuomiin muutoksiin, jotta osaamme johtaa hankkeita oikein heti uuden lain astuttua voimaan”, Ekokoski painottaa.

Rakentamislain uudistamisen lisäksi myös alan yleisiä sopimusehtoja (YSE) ollaan uudistamassa. Kiinteistönomistajat, rakennuttajat Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat käynnistäneet neuvottelut YSE-ehtojen uudistamiseksi. Nykyiset ehdot ovat vuodelta 1998, ja ne on tarkoitettu rakennusurakoiden sopimussuhteiden hallintaan tilaajien ja urakoitsijoiden välillä.

RTL tekee tiivistä yhteistyötä muiden alan liittojen ja yhteisöjen kanssa. Näitä ovat muun muassa Rakli, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry.

Uusi puheenjohtaja ja hallitus valittiin RTL:n vuosikokouksessa keskiviikkona 15.5.2024.

 

Lisätietoja:


Vesa Ekokoski
Johtaja, Talonrakennuttaminen, Pääkaupunkiseutu
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Puh. 050 371 3461
vesa.ekokoski@htj.fi