Ajankohtaista

25.03.2021

Ympäristövaikutuksista kohti ympäristövaikuttavuutta

Ympäristövaikutuksista kohti ympäristövaikuttavuutta

Kuinka yrityksemme vaikuttaa ympäristöönsä? Tällä kertaa huomio ei kuitenkaan kohdistu suoriin toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, niin sanottuun (hiili)jalanjälkeen. Jokainen yritys vaikuttaa tietoisesti tai tiedostamattaan myös omaan toimintaympäristöönsä; asiakkaiden odotuksiin, alan tapaan toimia, toimintamallien kehitykseen, tietoisuuden lisääntymiseen ja välillisesti tätäkin laajemmalle.

Nämä välilliset vaikutukset voidaan nähdä yritystoiminnan (hiili)kädenjälkenä – kuinka paljon pystymme tuottamaan positiivisia ympäristövaikutuksia omalla toiminnallamme.

Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen on tärkein askel toiminnan ympäristömyötäisyyden parantamisessa. Suuremmassa kokonaiskuvassa esimerkiksi vähähiilisyyden tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaimmin, kokonaistaloudellisimmin ja suurinta lisäarvoa tuottaen yhteistyössä, jokaisen osapuolen panostaessa siihen, mihin he omalla toiminnallaan pystyvät vaikuttamaan.

Rakennuttajakonsultti on projekteissa näköalapaikalla usein tilaajan tavoitteiden asettamisesta käyttöönottoon saakka. Voimme omalla toiminnallamme mahdollistaa ympäristövaikutusten laajemman huomioimisen kaikissa hankevaiheissa – tilaajan tavoitteisiin ja tarpeisiin soveltuvalla tasolla. Samalla pystymme myötävaikuttamaan toimialan kestävään kehittymiseen kasvattamalla kysyntää, joka kannustaa myös suunnittelijoita, urakoitsijoita ja materiaalivalmistajia entistä paremmin huomioimaan omat mahdollisuutensa rakennuksen elinkaarivaikutusten vähentämiseen.

Mahdollisuudet ympäristövaikuttavuuteen vaihtelevat eri projekteissa esimerkiksi lähtötilanteen, laajuuden ja asetettujen reunaehtojen perusteella. Yksittäisen projektin kädenjäljen suuruutta merkittävämpää on kuitenkin vaikuttavuuden suunta: pyrkimys kestävyyden rakentamiseen ja alan muutoksen tukemiseen sen hidastamisen sijaan.

HTJ:n kestävän rakennuttamisen toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa ympäristönäkökohtien entistä parempi hallinta kaikissa hankkeissamme tilaajan kanssa yhdessä asetettavien tavoitteiden mukaisesti.

 

Satu Karjalainen
Energia- ja ympäristöasiantuntija
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
P. 044 257 3543
satu.karjalainen@htj.fi