Ajankohtaista

13.12.2017

Turvallista kiinteistökauppaa

Turvallista kiinteistökauppaa

Uhkapeli kiinteistökaupoissa harvoin onnistuu. Kun kiikarissa on kannattava projekti ja Due Diligence -tutkimus (DD) on tehty, voi projekti vielä onnistua tai mennä ikävien yllätysten vuoksi pahasti mönkään. “Sijoituksen tuottoa voi varmistaa ottamalla edunvalvojaksi ulkopuolisen kumppanin, joka ymmärtää niin rakentamisen kuin suunnittelun salat”, kertoo Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen.

Etenkin projektia ostettaessa hankkeen edunvalvoja hoitaa teknisen DD:n ja projektin suunnitelmien läpikäynnin ostajan näkökulmasta. Näiden pohjalta hän tekee tarpeelliset parannusehdotukset sopimusaineiston puutteiden korjaamiseksi. Onko tekninen laatutaso määritelty riittävän hyvin? Ovatko sopimusehdot tarpeeksi selkeät? Miten sopimuksissa huomioidaan rakennuksen elinkaari ja pitkäaikainen kestävyys? Millaiset ovat kiinteistön rakennusmateriaalit ja energiatehokkuus?

Vanhaa kiinteistöä ostettaessa TDD-konsultti osaa neuvoa koska on tarpeen teettää lisätutkimuksia ja tarkistaa kiinteistön tekninen kunto. Asiantuntija varmistaa, ettei teknisen, laillisen, verotuksellisen, taloudellisen ja ympäristön DD-tutkimusten välimaastoon jää merkittäviä aukkoja. Hän auttaa yritystoiminnan erityistarpeiden huomioimisessa ja vahvistaa, että kiinteistön tulevat kunnostuskustannukset ovat oikealla tasolla. Suurimmat säästöt mahdollistuvat, kun edunvalvoja on mukana jo kaupanteon suunnittelussa. ”Sopimukseen kuuluvista tai poisjäävistä asioista on helpompi sopia prosessin alkuvaiheessa kuin viime hetkellä ennen allekirjoitusta”, vinkkaa HTJ:n johtaja Vesa Ekokoski.

”Käytäntö on osoittanut, että asiantuntijoidemme vankka kokemus monien hankalienkin hankkeiden läpiviennistä on harjaannuttanut huomaamaan riskejä, joita ei ilman käytännön kokemusta välttämättä tule ajatelleeksi”, kertoo Ekokoski. Esimerkiksi kiinteistörasitteen vaatimus voi sopimuksessa vaikuttaa pieneltä asialta, mutta se voikin tarkoittaa ostajalle kalliita velvollisuuksia toteutusvaiheessa. Edunvalvojan avustuksella onnistunut kauppa johtaa usein projektin aikaisen toteutuksen valvontaan ja sopimusmateriaalista syntynyt ymmärrys saadaan hyödynnettyä suoraan hankkeessa.

HTJ on Hemsön vakiintunut kumppani yhteiskuntakiinteistöjen projektikaupoissa. HTJ:n asiantuntijat nauttivat Leinosen luottamusta. “Olemme rauhallisin mielin voineet luottaa siihen, että HTJ:n edustaja ottaa välittömästi yhteyttä, jos työmaalla on tarvittu lisäresursseja jonkin asian ennakointiin tai korjaamiseen”, kertoo Leinonen. Hemsö on ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka on keskittynyt julkisen sektorin rakennuksiin, kuten hoitolaitoksiin ja kouluihin. Ruotsissa Hemsö on julkisten kiinteistöjen johtava yksityinen omistaja, hallinnoija ja kehittäjä. Yritys toimii myös Saksassa.

Lisätietoja kiinteistökauppoihin liittyvästä konsultoinnista ja kiinteistökehityksestä voit kysyä suoraan Vesa Ekokoskelta.

Vesa Ekokoski
Johtaja, Pääkaupunkiseutu
Puh. 050 371 3461
vesa.ekokoski@htj.fi