Ajankohtaista

29.05.2023

Lähes kaikki kiertoon – Helsingin yliopiston kunnianhimoinen purkuhanke on käynnistynyt

Lähes kaikki kiertoon – Helsingin yliopiston kunnianhimoinen purkuhanke on käynnistynyt

Helsingin yliopiston hammas- ja oikeuslääketieteiden opetus- ja tutkimuskäytössä olleet kiinteistöt Kytösuontiellä puretaan. Helsingin Yliopistokiinteistöjen purkuhanke on poikkeuksellinen kiertotalouden näkökulmasta, sillä siinä pyritään saamaan lähes kaikki kiinteistöjen purkumateriaali sekä kalusteet ja laitteet uusiokäyttöön. HTJ toimii hankkeessa rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. HTJ:lle toimeksianto on yhtiön historian mittavin purkuhanke. Purkutyöt alkoivat huhtikuun 2023 lopussa ja kestävät noin vuoden.

Kytösuontien hankkeessa puretaan kaksi kiinteistöä, joiden pinta-ala on yhteensä yli 31 000 m². Hanke tavoittelee peräti 90 prosentin materiaalinkierrätysastetta, ja se on valittu Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman pilottikohteeksi, jossa tutkitaan kierrätettäviä materiaaleja ja purkumenetelmiä. HTJ oli mukana tuottamassa hankkeelle ympäristöministeriön ohjeiden mukaista purkukartoitusta suunnitteluvaiheessa.

”HTJ on Helsingin Yliopistokiinteistöjen puitesopimuskumppani ja valitsimme heidät hankkeen rakennuttajakonsultiksi laatukilpailutuksen kautta. Hanke on haastava ja vaatii vahvaa osaamista, yhteistyökykyä ja ratkaisukeskeistä asennetta onnistuakseen. Yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle ja odotuksemme on korkealla”, Helsingin Yliopistokiinteistöjen toimitusjohtaja Jaana Ihalainen sanoo.

Pioneeritason kierrätystä ja koepurkuja

Kytösuontien kiinteistöistä on myyty satoja kalusteita, laitteita ja rakennusosia uudelleen käytettäviksi. Yli 10 tonnia irtainta on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen kunnostettavaksi ja toimitettavaksi eteenpäin, muun muassa Ukrainaan. Tätä työtä on vetänyt Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluiden oma kiertotalousasiantuntija.

Merkittävin kierrätettävä massa syntyy rakennusten runkorakenteen betonista ja julkisivussa käytetyistä tiilistä. Iso osa betonista voidaan käyttää murskeena esimerkiksi maanrakennusmateriaalina. Rakennusten ontelolaatoista otetaan näytteitä ja niiden uudelleenkäyttöä tutkitaan Rakennustietosäätiön koordinoimassa erillisessä hankkeessa. Klusteriohjelma kokeilee kohteessa, onko sementtilaastilla muurattuja reikätiiliä mahdollista irrottaa kustannustehokkaasti uudelleenkäyttöä varten. 

Hankkeessa on sitouduttu noudattamaan sekä kestävän purkamisen että päästöttömien työmaiden green dealeja, joilla tavoitellaan työmailla syntyvien päästöjen vähentämistä ja uutta toimintakulttuuria materiaalien hyötykäytölle.

”Tämä on HTJ:n historian suurin purkukohde ja ensimmäinen purkukohteemme, jossa kiertotalous huomioidaan näin kokonaisvaltaisesti. On palkitsevaa päästä viemään kiertotalousasioita käytäntöön tämän kokoluokan hankkeessa. Toivon, että tulevaisuudessa meillä on Suomessa yhä enemmän vastaavia kohteita, joissa purettava materiaali saadaan lähes täysin hyödynnettyä”, HTJ:n projektipäällikkö ja ympäristöasiantuntija Karoliina Palkio sanoo.

Taustaa

Helsingin Yliopistokiinteistöjen Kytösuontiellä sijaitsevat rakennukset valmistuivat vuosina 1974 ja 1979. Tilat olivat pitkään Helsingin yliopiston hammas- ja oikeuslääketieteiden opetus- ja tutkimuskäytössä, mutta jäivät vaille käyttöä muutamia vuosia sitten, kun hammaslääketieteen opetus keskitettiin yliopiston Meilahden kampukselle. Samalla osa toiminnoista siirtyi muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ammattikorkeakoulu Metropolialle. 

Tyhjiksi jääneille kiinteistöille pohdittiin muuta käyttöä ja selvitettiin muun muassa, olisivatko rakennukset muutettavissa asuinkäyttöön. Selvityksissä päädyttiin kuitenkin purkamaan elinkaarensa päähän tulleet rakennukset. Nyt Helsingin kaupungin, Helsingin Yliopistokiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on kehittää aluetta yhdessä Huopalahdenportin asuinalueeksi.

 

Lisätietoja:

Karoliina Palkio
Projektipäällikkö, Ympäristö- ja energiapalvelut
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Puh. 040 706 5967