Ajankohtaista

13.12.2023

HTJ:n asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla vuonna 2023 – NPS 80

HTJ:n asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla vuonna 2023 – NPS 80

HTJ on saavuttanut erinomaiset tulokset vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyssä. HTJ:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yrityksen tuottamiin palveluihin. Nettosuositteluindeksi (NPS) kohosi huikeaan 80:een asteikolla -100:sta ja +100:aan. NPS-kysymyksessä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystä muille. Kaikkia positiivisia tuloksia pidetään hyvinä ja yli 50:n lukuja poikkeuksellisen korkeina. 

Ammattitaito ja asenne avainasemassa 

Projektipalautekyselyt sekä jatkuva vuoropuhelu hankkeissa asiakkaan ja projektihenkilöiden kesken ovat tärkein projektitason palautekanava ja tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä myös vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kyselyn avulla pysymme ajan tasalla siitä, missä asioissa olemme onnistuneet ja missä asioissa meillä riittää vielä kehitettävää.  

Vuoden 2023 asiakaskyselyn tulokset osoittavat, että HTJ:n asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla ja asiakkaat ovat sitoutuneita käyttämään HTJ:n palveluita jatkossakin. Yhteistyön toimivuus HTJ:n projekteissa sai kiitettävän arvosanan. 

”Iso kiitos erinomaisesta tuloksesta kuuluu meidän projektihenkilöstöllemme. He ovat tehneet upeaa työtä. Meillä on valtavan hieno joukko asiantuntijoita, joilta löytyy paljon osaamista ja oikea asenne”, HTJ:n kehitysjohtaja Satu Hintsanen iloitsee. 

Tämän vuoden asiakaskyselyn vastauksissa korostuivat HTJ:n asiantuntijoiden ammattitaito, asenne ja yhteistyökyky, luotettavuus, dokumentoinnin taso sekä asiakastuntemus. Kuten aiempina vuosina, myös tänä vuonna HTJ:läiset saivat paljon henkilökohtaista kiitosta.  

”Luotettavuus nostettiin HTJ:n vahvuutena ensimmäistä kertaa esiin, mikä toisaalta voi heijastua alan yleisestä markkinatilanteesta. Luottamus on yksi HTJ:n arvoista, joten on ilo huomata, että se näkyy myös asiakaskyselyn tuloksissa”, Hintsanen toteaa.  

Kestävä kehitys ohjaa toimintaa 

Viime vuoden tapaan vastuullisuusasiat nousivat esille asiakaskyselyn vastauksissa. Asiakkaat kaipaavat selkeästi tukea omaan ympäristötyöhönsä. Asiakasodotus on, että ympäristöasioihin otetaan kantaa, tehdään asiantuntevia toimenpide-ehdotuksia asiakkaan omien ympäristötavoitteiden lisäksi sekä valvotaan tavoitteiden toteutumista.  

”Vastuullisuus on jatkuvaa parantamista vaativa asia. Ala ja ympäröivä maailma kehittyvät koko ajan. Hienosta tuloksesta huolimatta meidän täytyy jatkaa työtä ja kehittyä, jotta voimme vastata taas ensi vuoden odotuksiin”, Hintsanen sanoo.  

Työ entistä paremman ja kestävämmän rakennuttamisen puolesta jatkuu. ”Koulutamme henkilöstöä jatkuvasti ja jaamme osaamista puolin ja toisin. Tarvitsemme erilaista ja eri-ikäistä osaamista ja näkemystä ylläpitääksemme kykyämme vastata asiakastarpeisiin”, Hintsanen jatkaa. 

HTJ:n vahvuus ovat ammattitaitoiset ja yhteistyökykyiset asiantuntijat, jotka hoitavat projekteja aktiivisesti eteenpäin hyvässä yhteistyössä muiden projektiosapuolien kanssa. ”Odotukset asiakkaidemme suunnalta ovat selkeät: he odottavat, että tunnistamme heidän tarpeensa ja huolehdimme siitä, että heidän tavoitteensa projekteissa täyttyvät. Lupaamme hoitaa hommat myös jatkossa yhtä hienosti kuin tähänkin asti”, Hintsanen sanoo. 

Lisätietoja: 

Satu Hintsanen 
Kehitysjohtaja  
Puh. 050 4121 797 
satu.hintsanen@htj.fi