Ajankohtaista

13.06.2018

Teollisuusrakentamispalvelut

Teollisuusrakentamispalvelut

Teollisuustuotanto ja sen myötä teollisuusrakentaminen ovat Suomessa kasvussa.

Toisaalta tulevaisuuden näkymiä heiluttavat vielä monet asiat. Missä määrin Aasiaan siirrettyä tuotantoa mahdollisesti palautuu takaisin? Kuinka vaikuttavat telakkateollisuuden suuret hankkeet? Mitä tuo tullessaan automaatio, robotisaatio ja keinoäly?
HTJ:llä uskotaan, että teollisuusrakentaminen jatkaa kasvua ja uudistumista.

Kokonaisuus hanskassa

Tuotantotilojen rakentamisessa ja muutosprojekteissa onnistumisen avain on jo suunnitteluvaiheessa huomioitu kokonaisuus. Hanke tulisi suunnitella pääasiassa prosessi edellä, mutta rakentamisen vaateet tiiviisti huomioiden. Kun teollisuuden tuotantoa ja prosesseja ymmärtävä rakennuttamisen asiantuntija on mukana jo hankekehitysvaiheessa, on kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla mahdollista saavuttaa suurimmat edut.

Tilaaja hyötyy HTJ:n prosessiteollisuuden rakentamisen ymmärryksestä juuri rakentamisen kokonaisuuden ja haasteiden näkökulmasta. Kyky kysyä oikeat kysymykset ja kyseenalaistaa kapea-alaisesti rakentamisen kannalta tehtävät ratkaisut ovat HTJ:läisten erikoisosaamista. Esimerkiksi kokoon, suojauksiin, perustuksiin, materiaalivalintoihin, prosessissa käsiteltäviin aineisiin, puhdastilavaatimuksiin ja palomääräyksiin liittyvät asiat on huomioitava jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. “Tuotannon tarpeiden ohjatessa rakennussuunnittelua, prosessin asettamat vaatimukset eivät tule kiusallisen myöhäisinä yllätyksinä. Yhä valitettavan usein rakennus suunnitellaan ensin ja sisäosat vasta sen jälkeen” toteaa HTJ:n teollisuusrakentamisen johtaja Kai Karlén 30 vuoden kokemuksellaan.

Teollisuusrakentaminen muutoksessa

Teollisuusrakentaminen seuraa talo- ja infrarakentamisen trendejä erilaisten yhteistoiminnallisten urakkamuotojen yleistyessä. “HTJ:llä on vahva osaaminen mm. allianssihankkeista ja tätä kokemusta hyödynnämme myös teollisuuspalveluissamme”, kertoo Karlén. Tulevaisuudessa HTJ keskittyy yhä enemmän elintarviketeollisuuden sekä valmistavan teollisuuden hankkeisiin. Teollisuusrakentaminen on HTJ:llä kasvava ala ja tiimiin rekrytoidaan lähitulevaisuudessa lisää teollisuusprosesseja ymmärtäviä ja kokemusta omaavia rakennuttamisen osaajia. Iso osa teollisuuden hankkeista toteutetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja nämä ovat luontaisa laajentumisväylä myös HTJ:n palveluille.

Teollisuusrakentamisessa voidaan hyödyntää HTJ:n muita osaamisalueita kuten talonrakennuksen, talotekniikan, infran, kiinteistökehityksen ja energiatehokkuuden osaamista. Teollisuustoimialan palvelukokonaisuuteen kuuluvat perinteisten rakennuttamispalveluiden lisäksi koko investointihankkeen projektinjohto ja toteutettavuusselvitykset. Voimme myös toteuttaa tuotantoprosessien laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät määrittely-, selvitys-, hankinta- ja asennusvalvontatehtävät, samoin henkilö- ja materiaalivirtojen sekä optimaalisten tuotantoprosessien logistiikkaratkaisujen määrittelyt.

Lue lisää teollisuuspalveluistamme tai ota suoraan yhteyttä Kai Karléniin.

Kai Karlén
Johtaja, Teollisuusrakentaminen
050 586 5383
kai.karlen@htj.fi