Ajankohtaista

03.12.2020

Lahden eteläinen kehätie avataan ensi viikolla – HTJ:lle hanke merkittävä taidonnäyte infrarakentamisen kokonaisvaltaisesta osaamisesta

Lahden eteläinen kehätie avataan ensi viikolla – HTJ:lle hanke merkittävä taidonnäyte infrarakentamisen kokonaisvaltaisesta osaamisesta

Suomen suurin käynnissä oleva tienrakennushanke, valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, avataan liikenteelle tiistaina 8. joulukuuta. Uusi väylä parantaa merkittävästi jopa 20 000 päivittäisen autoilijan liikenneturvallisuutta sekä lisää asumisviihtyvyyttä Lahden ja Hollolan seudulla. HTJ toimi tiehankkeessa Väyläviraston rakennuttajakonsulttina ja oli varmistamassa, että kolmea eri urakkamallia yhdistelevän hankkeen toteutus vietiin läpi onnistuneesti.

Alun perin tien piti valmistua liikenteelle vasta vuonna 2021, mutta jo vuonna 2018 asetettiin uudeksi tavoitteeksi tien liikenteelle otto loppuvuonna 2020. Rakentamisen ripeästä etenemisestä huolimatta hankkeen tapaturmataajuus on ollut erittäin matala, 4,7 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kehätien rakentamiseen on käytetty noin 2 miljoonaa työtuntia. 

HTJ vastasi Lahden eteläisen kehätien rakennuttamisesta, valvonnasta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Vastuisiin kuului myös hankintojen kilpailutuksen hallinta sekä rakennusaikaisten liikennejärjestelyiden varmistaminen.

”Lahden eteläisen kehätien käyttöön ottaminen on iso saavutus hankkeen kaikille osapuolille. Mittavan koon lisäksi projektista teki haasteellisen se, että hanke toteutettiin kahtena hankeosana ja kolmena urakkana, joissa kaikissa hyödynnettiin eri urakkamalleja. HTJ oli avainroolissa kunkin urakkamallin hankintavaiheen onnistumisessa sekä laadullisesti että aikataulullisesti. Rakennusvaiheessa HTJ teki erityisen hyvää työtä myös turvallisuuden sekä sujuvien liikennejärjestelyiden eteen”, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

HTJ:lle Lahden eteläinen kehätie on ollut merkittävä näyte yhtiön infrarakentamisen asiantuntemuksesta. Suuressa, eri urakkamalleja yhdistelevässä hankkeessa HTJ:n asiantuntijat pääsivät käyttämään ammattitaitoaan laaja-alaisesti.

”Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden onnistumisen avaimia ovat olleet muun muassa hankintaosaaminen sekä tekemisen asenne. HTJ:lle hanke on ollut merkittävä, sillä siinä hyödynnettiin täysimittaisesti ammattilaistemme infrahankkeiden kokonaisvaltaista osaamista. Kiitos kuuluukin kaikille hankkeen toteutukseen osallistuneille henkilöille. Infrarakentaminen on yksi kasvavista liiketoiminta-alueistamme, ja tämäkin hanke antaa vakuutuksen tästä kasvusuunnasta”, HTJ:n infrarakentamisen johtaja Ilmari Sikander toteaa.

Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuudessa valtatie 12 siirrettiin kulkemaan eteläisempää reittiä pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta. Hankkeen toisessa osassa maantie 167 levennettiin Renkomäen ja Launeen välillä nelikaistaiseksi, mikä tulee helpottamaan Helsingin suunnalta keskustaan saapuvaa liikennettä. Lisäksi hankekokonaisuudessa rakennettiin muun muassa 6 eritasoliittymää, 2 maantietunnelia ja 42 uutta siltaa sekä korjattiin 4 vanhaa siltaa. 

”Lahden eteläisen kehätien avautumista on odotettu meillä innolla, sillä valtatien siirtäminen pois keskustan vierestä avaa mahdollisuuksia keskustan sekä tärkeiden toimipaikka-alueiden liikenneyhteyksien kehittämiselle. Rakennuttajakonsultti oli merkittävässä asemassa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa sekä budjetin ja aikataulun pysymisessä. HTJ:n ammattitaito sekä kyky keskittyä olennaiseen auttoivat vaikeidenkin tilanteiden läpiviennissä”, Lahden kaupungin projekti-insinööri Antti Ojanen kuvaa.

”Kehätie on tärkeä hanke niin Hollolan kunnan kehityksen kuin alueen ympäristönäkökohtien kannalta. Siksi olemmekin erittäin iloisia, että pian avautuva tie vaikuttaa vastaavan juuri sitä, mitä tilattiinkin. Tästä iso kiitos kuuluu myös rakennuttajakonsultille, joka oli keskeisessä roolissa varmistamassa, että hanke toteutettiin tehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti. Lisäksi HTJ piti meidät hyvin tilanteen tasalla viikoittaisilla valvontaraporteillaan”, Hollolan kunnan projektipäällikkö Ari Rinkinen kertoo.

Lahden eteläinen kehätie on toinen loppuvuonna 2020 valmistuvista, HTJ:n valvonnassa rakennetuista mittavista tiehankkeista. HTJ toimi Väyläviraston asiantuntijana myös Klaukkalan kehätien rakentamisessa Nurmijärvellä. Klaukkalan kehätie avattiin liikenteelle marraskuussa. 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie lukuina:

 •     13 kilometriä uutta moottoriliikennetietä: kaksikaistaista 7,2 km ja nelikaistaista 6,2 km
 •     noin 2 miljoonaa työtuntia
 •     275 miljoonaa euroa
 •     46 rakennettavaa/korjattavaa siltaa: kehätiellä 32 uutta siltaa ja 4 korjattavaa, Uudenmaankadun        urakassa 10 uutta siltaa
 •     2 uutta maantietunnelia
 •     6 eritasoliittymää: Soramäki, Nostava, Okeroinen, Nikula, Laune ja Kujala
 •     8 km jalankulun ja pyöräilyn väyliä parannettu
 •     6 km melusuojausta
 •     872 180 m3 kallioleikkausta
 •     198 900 m3 tunnelilouhintaa
 •     1 407 833 m3 maaleikkausta
 •     200 000 m paalutusta
 •     1 282 325 m2 päällystystä (kehätie)
 •     102 375 istutettua puuntaimea

Lisätietoja: 

Ilmari Sikander
Johtaja, Infrarakentaminen 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi 

Janne Wikström
Projektipäällikkö
Väylävirasto
029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

 

Kuva: Ajokadun silta ja Liipolan tunneli. (Lähde: Väylävirasto, Kuvaaja: Seppo Kujanen)