Ajankohtaista

11.10.2018

Huhtamäelle uusi tuotantolaitos

Huhtamäelle uusi tuotantolaitos

Kiinteistösijoitusyhtiö NREP Oy rakennuttaa Huhtamäki Foodservice Nordic Oy:lle uuden tuotantolaitoksen Hämeenlinnaan.

Rakentamisessa ja itse rakennettavassa tuotantolaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristö- ja energiaystävällisiin arvoihin. “Taustalla on NREPin ja Huhtamäen yhteinen tahto rakentaa modernia, osin omavaraista, logistiikkaa ja teollisuutta”, kertoo NREP:in rakennuttajajohtaja Marko Määttä. Käytännössä tämä näkyy mm. maalämmön, aurinkoenergian ja LED-valaistuksen hyödyntämisenä. Myös tuotantoprosessin tuottama energia ja olosuhteet otetaan hyötykäyttöön.

NREP osti 2014 Huhtamäen kartonkisia kertakäyttöastioita valmistavan tehtaan ja jakelukeskuksen. Nyt Huhtamäki siirtää tuotannolliset toiminnot 1960-luvulla rakennetusta kiinteistöstä uuteen energiatehokkaaseen tuotanto- ja varastorakennukseen viereiselle tontille Käikälän teollisuusalueella. Myös Huhtamäen nykyistä logistiikka- ja varastorakennusta uudistetaan energiasäästöjä silmällä pitäen. Tehtaan kone- ja laitekantaa uusitaan, ja automaatiota lisätään. Uudet tilat suunnitellaan lean-periaatteiden mukaisesti tavaravirtoja sujuvoittamaan ja turhaa liikennettä minimoimaan. Lisäksi uudistuksilla halutaan parantaa työturvallisuutta ja ergonomiaa.

Vaiheistusta ja omavaraisuutta

Ympäristöystävällinen rakentaminen toteutuu perinteistä poikkeavalla, käänteisellä ja vaiheistetulla, rakennustavalla. Ensin rakennetaan uudet tuotantotilat, jotka mahdollistavat tuotannon saumattoman jatkuvuuden, sen jälkeen rakennetaan varastotilat ja samanaikaisesti henkilöstön toimistotilat erilliseen rakennuslohkoon. Sen sijaan, että ensin purettaisiin vanhat tuotantotilat ja sen jälkeen vasta rakennettaisiin uudet, voidaan vaiheistuksella toteuttaa nopea ja joustava tuotannon siirto viereiseltä tontilta uuteen laitokseen.

“Energia-arvot ja omavaraisuus energian suhteen ovat teollisuusrakentamisessa nouseva trendi”, toteaa Määttä. Kun aurinkoenergiaa pystytään lähitulevaisuudessa varastoimaan, muuttuvat myös monen teollisuusrakennuksen mitoitus- ja käyttötavat. “Tästä seuraava kehitysaskel voi olla yhteiskäyttörakentaminen, jossa esimerkiksi naapuruston kesken voidaan hyödyntää prosessien ja lähiympäristön ylijäämäenergiaa”, jatkaa Määttä.

Huhtamäen tuotantolaitoksen rakentaminen alkoi heinäkuussa 2018 ja valmistuminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2019 aikana. HTJ on ollut hankkeessa mukana jo hankesuunnitteluvaiheen alusta lähtien. HTJ:n tehtäviin kuuluvat rakennus- ja taloteknisten töiden konsultointi ja valvonta tilaajan lukuun.

Lisätietoja
Kai Karlén
Johtaja, Teollisuusrakentaminen
050 586 5383
kai.karlen@htj.fi