Ajankohtaista

15.06.2022

Yksi Suomen laajimmista joen ennallistamishankkeista käyntiin Raisiossa

Yksi Suomen laajimmista joen ennallistamishankkeista käyntiin Raisiossa

Raisionjoki kokee seuraavan puolentoista vuoden aikana valtavan muodonmuutoksen. Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laajassa ennallistamishankkeessa joen säännöstelypatoja puretaan ja luonnonmukaistetaan ja jokeen rakennetaan uusi pohjapato. Ennallistamisen tavoitteena on palauttaa jokeen sen luonnollinen virtaama ja näin edistää joen ekologista tilaa sekä kehittää alueen virkistysmahdollisuuksia.

Raision kaupungin ja ELY-keskuksen näyttävä yhteishanke käynnistyi toukokuussa, ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta 2023. HTJ:n päätehtävänä hankkeessa on rakennuttaminen, valvonta, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät sekä tilaajan tukeminen tarjousvaiheessa. 
”Raisionjoen ennallistaminen ei ole tavanomainen hanke, sillä virtaava vesi tuo mukanaan omat ongelmansa ja patorakenteet ovat patovalvontaviranomaisen tarkkaan valvomia kohteita. Valitsimme HTJ:n kumppaniksemme, koska HTJ oli aiemmin ollut mukana vastaavanlaisissa hankkeissa”, Raision kaupungininsinööri Mikko Kunttu kertoo.

Nykyinen Raisionjoki on voimakkaasti säännöstelty

Raisionjoki on voimakkaasti säännöstelty, sillä noin 26 kilometriä pitkä joki on padottu neljästä kohdasta. Padot on alun perin rakennettu, koska joen vettä käytettiin raakavesilähteenä ja patoamalla voitiin varmistaa veden riittävyys. Padot kuitenkin estävät kalojen nousun jokeen ja vaikuttavat osaltaan joen ekologiseen tilaan, joka on tällä hetkellä välttävä. 

Koska joen vettä ei ole enää aikoihin hyödynnetty raakavesilähteenä, ei padoille ole enää tarvetta. Patojen purkaminen ja luonnonmukaistaminen tuovat luontoarvojen lisäksi myös kustannussäästöjä esimerkiksi patojen ylläpitokustannuksissa. Nykyiset patorakenteet ovat myös heikkokuntoisia, joten ilman ennallistamishanketta ne olisi pitänyt peruskorjata.

”Patojen ennallistamistyö aloitettiin Huhkon padon luonnonmukaistamisella. Pato avattiin viime vuonna ja kahden viime vuoden aikana padon kohdalle tehtiin pohjapatoja ja kalaportaita. Ennallistamisen tulos on erittäin näyttävä ja patojen purkamisella voidaankin kehittää Raisionjokilaaksoa myös ulkoilu- ja virkistysalueena. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada luotua yhtenäinen reitistö Raision hienoon jokimiljööseen”, Kunttu kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Osa Raisionjoen padoista puretaan ja loput luonnonmukaistetaan. 

 

Tavoitteena terveempi joki 

Ennallistamisen tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessa vaelluskalojen nousu merialueelta jokeen ja niiden vaeltaminen joessa. Raisionjoen ennallistamishankeen myötä joen virtaama- ja vedenkorkeusvaihtelut luonnonmukaistuvat, mikä parantaa sekä kalojen että muiden vesieliöiden, kuten simpukoiden, elinolosuhteita. Myös joen rantojen monimuotoisuus paranee. Erityisesti säännöstelypatojen poistaminen muokkaa jokiympäristön maisemaa ja jokeen palautuu esimerkiksi sen luonnollinen koskimainen osio.

Ennallistamishankkeessa osa olemassa olevista padoista puretaan täysin ja loppuja muokataan merkittävästi. Lisäksi jokeen rakennetaan kalaportaita sekä luodaan luonnollisia lisääntymisympäristöjä vaelluskaloille. Jokeen tehdään myös uusi pohjapato, jonka avulla vedenpinnan taso joella voidaan säilyttää nykyisellä tasolla, kun säännöstelystä luovutaan. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on laskettu tarkasti eri rakennusvaiheiden vaikutus esimerkiksi veden virtaamiseen ja vedenpinnan korkeuteen. Hankkeen toteutuksessa on silti oltava tarkkana, sillä joen toimintaa ei voi täysin ennustaa etukäteen.

”Koska joen alueella on paljon asutusta, patojen purkamisen tulee olla erityisen hallittua, jottei joki ala tulvia. Tarkoituksena on purkaa ensin yksi pato, jonka jälkeen katsomme vaikutukset rauhassa ennen kuin siirrymme seuraavaan patoon”, hankkeessa projektipäällikkönä toimiva HTJ:n Joonas Halmeenmäki kertoo.

Poikkeuksellinen hanke 

Vaikka patoja puretaankin nyt Suomessa paljon, on vielä harvinaista, että tämän mittaluokan ennallistamista tehdään. HTJ:n asiantuntijat ovat hankkeessa innolla mukana. ”Pyrimme hankkeessa saamaan jokeen luonnontilan. Muutos joen ympäristössä tulee olemaan upea, sillä ennallistaminen tuo alueelle koskimaisia maisemia”, Joonas pohtii.

”En ole aiemmin ollut ennallistamishankkeessa mukana, joten on mielenkiintoista päästä näkemään ja kokemaan tällainen projekti. Toisin kuin yleensä alallamme, tässä hankkeessa pääsemme rakentamisen sijaan palauttamaan asioita luonnonmukaisempaan suuntaan. Tämä on innostavaa ja sopii hyvin omaan ajatusmaailmaani”, hankkeessa valvojana toimiva HTJ:n Hanna Skants jatkaa. 

Raisionjoen maisemat kokevat muodonmuutoksen hankkeen myötä.

 

Lisätiedot:

Joonas Halmeenmäki
Projektipäällikkö, Infrarakentaminen
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
+358 50 4605 962

Mikko Kunttu
Kaupungininsinööri
Raision kaupunki
+358 44 797 1240

 

Tiesitkö?

Patojen purkaminen on kovassa nosteessa niin Euroopassa kuin Suomessakin. EU-komission tavoitteena on 25 000 kilometriä vapaana virtaavaa jokea vuoteen 2030 mennessä, ja Suomi kantaa tähän myös kortensa kekoon. Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt NOUSU -vaelluskalojen elvyttämisohjelman Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. NOUSU-ohjelman tavoitteena on parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja luontaisia lisääntymismahdollisuuksia. Ohjelma keskittyy erityisesti kalojen vaellusesteiden purkamiseen. Ohjelma kytkeytyy myös Raisionjoen ennallistamishankkeeseen, sillä se saa osan rahoituksestaan ELY-keskukselta.