Ajankohtaista

14.12.2022

HTJ:n asiakastyytyväisyys jälleen korkealla tasolla vuonna 2022

HTJ:n asiakastyytyväisyys jälleen korkealla tasolla vuonna 2022

HTJ on saavuttanut erinomaiset tulokset vuoden 2022 asiakastyytyväisyyskyselyssä. HTJ:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yrityksen tuottamiin palveluihin. Nettosuositteluindeksi (NPS) kohosi peräti 65:een asteikolla -100:sta ja +100:aan. NPS-kysymyksessä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystä muille. Kaikkia positiivisia tuloksia pidetään hyvinä ja yli 50:n lukuja poikkeuksellisen korkeina. 

Ammattitaito ja asenne kohdallaan

Asiakastyytyväisyyttä mitataan HTJ:lla vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Projektipalautekyselyt sekä jatkuva vuoropuhelu hankkeissa asiakkaan ja projektihenkilöiden kesken ovat kuitenkin tärkein projektitason palautekanava ja tärkeä osa yrityksen toiminnan kehittämistä.

”Ymmärrys asiakkaidemme tarpeista ja näiden tarpeiden täyttäminen on meille kaikki kaikessa. Asiakaskysely auttaa meitä pysymään yritystasolla ajan tasalla siitä, missä olemme onnistuneet ja missä on vielä kehitettävää.  Tämän vuoden kyselyn erinomaiset tulokset osoittavat, että asiantuntijamme ovat tehneet upeaa työtä ja isoin kiitos tuloksesta kuuluukin heille”, HTJ:n kehitysjohtaja Satu Hintsanen sanoo.

Kyselyn vastauksissa korostuivat tänä vuonna erityisesti HTJ:n asiantuntijoiden ammattitaito, asenne ja aktiivisuus. Aiempien vuosien tapaan kyselyssä jaettiin paljon henkilökohtaista kiitosta HTJ:läisille. ”Asiakkaamme odottavat, että otamme selvää heidän tarpeistaan ja kannamme vastuun tehtäviemme hoitamisesta ammattitaitoisesti ja ajallaan. On tärkeää, että pidämme asiakkaamme ajan tasalla projektien tilanteesta ja olemme muutenkin proaktiivisia. Kun asiakas luottaa meihin, voi hän hyvillä mielin keskittyä omaan tekemiseensä. Luottamus synnyttää asiakastyytyväisyyttä”, Hintsanen sanoo.

Työ kestävämmän rakentamisen puolesta jatkuu

HTJ on panostanut viime vuosina ympäristö- ja energiapalveluidensa vahvistamiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2022 HTJ:n ympäristö- ja energiapalvelut muodostettiin omaksi toimialakseen, jonka henkilömäärä on kaksinkertaistunut vuoden aikana. Myös HTJ:n asiakkaat ovat tunnistaneet asian tärkeyden ja kaipaavat omaan ympäristötyöhönsä tukea. Kestävän rakennuttamisen teemat ja lisätieto aiheesta otetaankin avosylin vastaan hankkeissa.

”Asiakkaamme kaipaavat ja odottavat meiltä uskallusta ottaa ympäristötavoitteiden hallinta konkreettisesti esille hankkeissa. Meille on tärkeää päästä käyttämään vaikutusmahdollisuuttamme ja vastata osaamistarpeeseen yhä kattavammin. Asiakaskyselyn tuloksista näemme, että panostus kestävän rakennuttamisen osaamiseen näkyy myös asiakkaille ja osaamista tarvitaan tulevaisuudesta yhä enemmän. Päätöksemme vahvistaa ympäristö- ja energiapalveluitamme on ollut oikea ja aiomme jatkaa tällä tiellä”, Hintsanen kertoo.

 

Lisätietoja:

Satu Hintsanen
Kehitysjohtaja 
Puh. 050 4121 797
satu.hintsanen@htj.fi