Ajankohtaista

17.06.2019

Ifin tilat kohtauttavat

Ifin tilat kohtauttavat

If Vahinkovakuutus Oyj:n toimitilat Turun Kalevantiellä sijaitsevat kolmessa komeassa toimistotornissa. Rakennukset otettiin käyttöön vuonna 2006 ja nyt entisiä avotoimistoja on muutettu monitilatoimistoiksi.
”Toimitiloja oli aika päivittää osana liiketoiminnan ja kulttuurin kehittämistä”, kertoo Ifin toimitilapalvelujen projektipäällikkö Markus Lönnblad.

Yksi muutoksen tärkeimmistä tavoitteista oli yhteisöllisyyden ja luontaisten kohtaamisten lisääminen. Käytännössä kohtaamisia edistettiin esimerkiksi vähentämällä ovia ja toteuttamalla kahden kerroksen välinen katsomoporrastila. Tila mahdollistaa samalla erilaisten yhteisten tilaisuuksien järjestämisen.


Henkilöstölähtöinen uudistus

Lönnblad nostaa onnistuneen toimitilojen muutoksen keskiöön kaksi asiaa: käyttäjälähtöisen osallistamisen ja ketterän reagoinnin pieniin käytännön toiveisiin. Ifillä käyttäjät olivat mukana vaikuttamassa koko uudistusprosessin ajan. Aluksi henkilöstö kuvaili nykyisiä työskentelytapojaan ja toiveitaan tulevaisuuden työskentelylle. Tämän jälkeen Arkkitehtitoimisto Sigge Oy loi suunnitelmat tulevista tiloista.

Toimitilojen muutoksen aikana Ifillä kuunneltiin herkällä korvalla henkilöstön toiveita ja toimivaltainen projektiryhmä reagoi nopeasti työolosuhteisiin liittyviin kehitysehdotuksiin. Lisäksi tärkeimpien teemojen toteuttamista vauhdittivat henkilöstön omat lähettiläsryhmät.

Tuoreeltaan toteutetun kyselyn palaute on ollut positiivista. Jopa 89 % vastaajista piti työtiloja hyvinä ja 72 % kertoi toivotun yhteistyön työkavereiden kesken lisääntyneen.


Yhdessä kehittäen

Ifin ja HTJ:n yhteistyö Turussa alkoi vuonna 2015. Vuosien varrella kumppanit ovat toteuttaneet useita tilamuutoshankkeita, joissa avotoimistotiloja on muutettu monitoimitiloiksi sekä keskitetty eri torneissa erillään olleita toimintoja.

”Olemme tottuneet HTJ:läisten kanssa sparraamaan toisiamme kohti yhteisiä tavoitteita ja he huomioivat ratkaisuissaan myös Ifin liiketoiminnan tarpeet”, kertoo Lönnblad.

”Viestintää olemme sujuvoittaneet mm. ottamalla käyttöön yhteistä dokumentointia ja digitaalista viestintää”, jatkaa HTJ:n projektipäällikkö Thomas Ginlund.  

Turun toimistotornitalon tilamuutokset aloitettiin vuonna 2018 keskittämällä Commercial-yksikön toimintoja eri torneista yhteen A-torniin. Ensimmäinen tilamuutos käsitti 2 400 m2 neljässä eri kerroksessa. Tänä vuonna käynnistyi Commercial-yksikön toisen vaiheen 1 800 m2:n tilamuutos, jossa yhdistetään yksikön toimintoja B- ja C-torneihin. Muutostöitä tehdään vuoden 2019 heinäkuun loppuun saakka ja yksikkö muuttaa uudistettuihin tiloihin elokuussa 2019.

HTJ vastasi hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennuttamistehtävistä ja valvonnasta suunnittelusta lähtien. Toisen vaiheen tilamuutoksessa HTJ vastaa lisäksi sähkötöiden valvonnasta sekä tarpeen mukaan myös LVI-töiden valvonnasta. Ifillä on halutessaan hankkeen edetessä joustavasti hyödynnettävissään HTJ:n talotekniikka-alan asiantuntija- ja valvontapalvelut.

If on vakuutusyhtiö, joka vakuuttaa ihmisiä, eläimiä, koteja, ajoneuvoja ja yrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ifissä työskentelee noin 6 800 työntekijää ja se kuuluu Sampo-konserniin.


Lisätietoja
Rakennuttajatoimisto  HTJ Oy
Thomas Ginlund
Projektipäällikkö
thomas.ginlund@htj.fi
P. 050 327 7161