Ajankohtaista

14.12.2020

NREP:lle rakennetaan kestävä liikekeskus

NREP:lle rakennetaan kestävä liikekeskus

Espoon Laajalahden alueen palvelutarjonta nousee täysin uudelle tasolle, kun liikekeskittymä Brediksen laajennus valmistuu kesällä 2021. Laajennusosa tuo liikekeskittymään 7 700 neliömetriä lisää liiketilaa ja sinne avataan muun muassa Rusta, Puuilo sekä Fitness24Seven-kuntosali. 

Laajennusosan tilaaja on pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö NREP. HTJ valikoitui NREP:n kumppaniksi hankkeeseen pitkän yhteistyön tuloksena. 

”HTJ on NREP:lle tärkeä yhteistyökumppani, sillä rakentamisen ohella myös rakennuttajakonsultointi ja työmaavalvonta on hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen tehtävä. Tässä olemme saaneet HTJ:lta hyvää palvelua. He valvovat aktiivisesti tilaajan etua ja yhteistyömme on hyvin responsiivista”, NREP:n kehitysjohtaja Marko Määttä toteaa.

HTJ:lla hankkeesta vastaava projektin vetäjä Jani Lehtola on myös tyytyväinen tutun kumppanin kanssa muodostuneisiin toimintatapoihin: ”Olemme olleet mukana useassa NREP:n hankkeessa ja oppineet tuntemaan hyvin heidän dynaamisen toimintatapansa ja tarpeensa. Työskentelyssämme on hyvä, ratkaisukeskeinen ote.”

Kestävän kehityksen tavoite ohjaa työtä

Kestävän kehityksen huomioiminen ja energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet NREP:lle keskeisiä Brediksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Laajennusosalle tullaan hakemaan LEED Gold-ympäristösertifikaattia, mikä on ohjannut työtä jo suunnittelupöydillä. 

”Kestävä kehitys ja ympäristösertifiointi näkyy positiivisesti kiinteistön arvossa, mutta myös ohjaa arjen toimintaa entistä vastuullisemmaksi. Ympäristön huomioiminen on nykyisin erityisen tärkeää myös liikekeskuksessa toimiville yrityksille sekä siellä asioiville ihmisille”, Määttä kertoo.

Brediksen laajennusosaan rakennetaan muun muassa aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmät, joilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa kiinteistön käyttöön. HTJ on keskeisessä roolissa ohjaamassa ja valvomassa, että energiatehokkaat ratkaisut onnistuvat.

”HTJ:n tehtävä rakennuttajakonsulttina on ollut huolehtia suunnittelussa asetettujen LEED-vaatimusten täyttymisestä. Rakennustöiden aikana vastaamme talo- ja rakennusteknisestä toiminnanvarmistuksesta. Valvomme muun muassa, että talotekniset järjestelmät on asennettu, kalibroitu ja että ne toimivat suunnitelmien ja ympäristösertifioinnin tavoitteiden mukaisesti”, Lehtola kuvaa.

Maaperän haasteet selätettiin

Haasteita rakennustöissä on tuottanut tontin maaperä, sillä tontti on aiemmin toiminut lumenkaatopaikkana ja täyttömaan sijoituspaikkana. Alueen maankaivuutyöt täytyi siksi toteuttaa kokonaisuudessaan viranomaisen hyväksymää, pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelmaa noudattaen. Lisäksi tontti sijaitsee pehmeikköalueella, mikä vaati mittavia maan vahvistustoimenpiteitä pohjarakentamisessa.

”Huolellisella suunnittelulla ja tiiviillä yhteisyöllä rakentaminen on haasteista huolimatta edennyt ongelmitta. Maaperän puhdistus- ja vahvistustoimenpiteet on saatu tehtyä ja rakennuksen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Julkisivut ovat ummessa ja sisävalmistusvaiheen työt on saatu käyntiin. Hyvältä näyttää kaikin puolin”, Lehtola toteaa tyytyväisenä. 


Lisätitetoja:
Jani Lehtola
Projektijohtaja
p.040 843 2775
jani.lehtola@htj.fi

Kuva: Kalle Huhtala, Lehto Tilat Oy