Ajankohtaista

01.06.2020

Tays: Psykiatrian uudisrakennus keskussairaalan alueelle

Tays: Psykiatrian uudisrakennus keskussairaalan alueelle

Kesäkuussa 2020 alkavat Taysin uuden Psykiatrian T-rakennuksen rakennustyöt. Nykyisellään tilat sijaitsevat Nokian Pitkäniemessä, pääosin suojelluissa 1800-luvun rakennuksissa, joista ne nyt siirretään lähemmäs muita erikoissairaanhoidon toimintoja.Tarve uudelle rakennukselle on laajalti perusteltu ja hanke tuo mukanaan paljon toivottuja uudistuksia moneen eri ongelmakohtaan psykiatrisen hoidon alueella.

HTJ asiantuntijana sairaalarakentamisessa 

HTJ toimittaa hankkeeseen niin rakennuttamis- kuin valvontapalvelut sekä talo- että infrapuolen osalta. Aikaisempi yhteistyö Taysin kanssa ja HTJ:n mittava paikallinen kokemus sairaalarakentamisessa saavat projektin myötä arvokasta jatkoa. HTJ:n projektijohtaja Jyrki Anttilan mukaan sairaalarakentamisen trendi Suomessa on jo pitkään ollut nouseva. 

”Sairaalarakentaminen on ollut ja jatkuu edelleen vahvana. Suomessa on tälläkin hetkellä käynnissä useita psykiatrisen sairaanhoidon hankkeita.  Vanhat rakennukset eivät enää täytä nykyvaatimuksia (mm. kulkukäytävien leveys, kerroskorkeus ja rakenteiden kantavuus). Siksi uudisrakentaminen on alan trendi. Samalla saadaan ratkaistua mahdolliset sisäilmaongelmat.” 

Myös infrastruktuurin näkökulmasta hanke on merkittävä. Louhinta sairaalan kampus -alueella on haastavaa. 

”Rakennuksen sijoitus Keskussairaalan alueelle on suuri muutos, ja esimerkiksi jo louhintatyöt ovat erittäin haastavassa ympäristössä mittavat (n. 80 000 m3ktr). Hankkeessa louhitaan myös tunneli vanhaan tunneliverkostoon liittyväksi”, Anttila avaa projektin osa-alueita.

Taustaa uudisrakennuksen tarpeelle

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä uuden rakennuksen tarve on nähty jo pitkään. Projektinjohtaja Jarko Keivaara, rakennuttajapäällikkö Matias Seini ja hankkeen toiminnallinen projektipäällikkö Hannu Hunnakko taustoittavat vuosien ajan kypsyneen hankkeen lähtökohtia.

”Pitkäniemen sairaala on vanha perinteikäs sairaala. Ensimmäinen potilas saapui hoitoon sairaalaan maaliskuussa 1900.  Sairaala-alueen rakennuksista merkittävä määrä on valmistunut vuonna 1899-1900.  120 vuoden aikana sairaala-alue on kasvanut, viimeisimmät rakennukset, joissa on vuodeosastoja, ovat valmistuneet 1950-luvulla.

Pitkäniemen rakennusten ikä ja kunto, tilojen epäkäytännöllisyys nykyaikaiseen potilashoitoon, osa tiloista kahdessa kerroksessa ilman hissiä, useamman hengen potilashuoneet ja osastojen sijainti erillisrakennuksissa ovat asioita, joiden johdosta jo vuosien ajan on tehty suunnitelmia uudisrakennuksien rakentamisesta. 

Osastohoidossa olevista potilaista osalla on ajankohtaisen psykiatrisen sairauden lisäksi myös erityyppisiä somaattisia sairauksia mukaan lukien liikuntarajoitteita.  Useamman hengen potilashuoneet sekä potilashuoneiden sijainti toisessa kerroksessa hissittömissä rakennuksissa tuovat omat haasteensa hyvälle kokonaisvaltaiselle hoidolle”, Hunnakko toteaa.

Tavoitteina turvallisuus, toiminnallisuus ja viihtyvyys

Hankkeen suunnittelussa on nostettu esiin tärkeitä osa-alueita, joilla on keskeinen rooli uuden rakennuksen loppukäyttäjille. Uuteen rakennukseen tulee 184 potilaspaikkaa, joista 180 sijaitsevat yhden hengen huoneissa.  Jokaisessa huoneessa on oma WC-/suihkutila.  

”Yhden hengen huoneet tarjoavat potilaalle yksityisyyttä, mutta myös hyvän mahdollisuuden toteuttaa yksilöllistä kokonaisvaltaista hoitoa huomioiden mahdolliset somaattisen hoidon tarpeet.  Henkilökunta voi käydä potilaan henkilökohtaisia keskusteluja potilashuoneessa, jolloin osastolla tai rakennuksessa ei tarvita niin paljon erillisiä neuvottelutiloja. 

Kaikki toiminnat tulevat sijaitsemaan saman katon alla, jolloin turvallisuus kohenee ja erilaiset logistiset asiat sujuvoituvat. Siirtyminen talon sisällä oleviin hoitoa tukeviin terapiapalveluihin ja ylipäätään liikkuminen talon sisällä on helppoa”, Hunnakko kartoittaa tilojen suunnittelua.

Potilaiden päivittäinen ulkoilu mahdollistetaan rajatuilla ulkopihoilla, yksiköiden parvekkeilla ja rakennuksen keskellä olevalla sisäpihalla. Pihojen ja terassien suunnittelussa on huomioitu viherympäristöterapeuttisia elementtejä sekä sijoitettu näille alueille erilaisia liikunnallisia välineitä ja mahdollisuuksia.

Rakennuksen sijainti somaattisen sairaalan välittömässä läheisyydessä mahdollistaa monenlaisen yhteistyön, potilaiden tutkimisen ja hoidon kehittämisen yhdessä somatiikan erikoisalojen kanssa.

Myös HTJ:n Anttila nostaa esiin uudisrakennuksen myötä parantuvan logistiikan, turvallisuuden ja viihtyvyyden. 

”Uudessa rakennuksessa turvallisuus tulee olemaan täysin eri luokkaa kuin vanhassa. Sijainti keskeisellä paikalla muiden sairaanhoidon erikoisalojen kanssa helpottaa kuljetuksista koituvia haasteita. Rakennus on monitahoinen ja laaja pohjapinta-alaltaan. Potilastiloista pyritään tekemään viihtyisiä ja kodinomaisia”, Anttila toteaa.

Projektipäällikkö Hunnakko kiittelee hyvää yhteistyötä suunnittelussa.

”Käyttäjien näkökulmasta on ollut kiitettävää, että olemme päässeet koko suunnitteluprosessin ajan osallistumaan erilaisiin työpajoihin sekä info- ja neuvottelutilaisuuksiin.  Käyttäjänäkökulmaa ovat tuoneet psykiatrian toimialueen henkilökunta, potilaat, kokemusasiantuntijat ja potilas- ja omaisjärjestöt. Suunnittelijat ovat herkällä korvalla kuulleet käyttäjien toiveita ja vaatimuksia”, Hunnakko summaa.


Hanke: Tays T-rakennus – psykiatrian uudisrakennus – Tampere
Tilaaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Laajuus: 29717,4 Brm²
Valmistuminen: syksy 2023


Lisätietoja:
Jyrki Anttila
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Projektijohtaja
p. 050 358 0608
jyrki.anttila@htj.fi


(Jutun kuva: Aihio arkkitehdit)