Ajankohtaista

20.03.2020

Koivu auttaa energiaratkaisuissa

Koivu auttaa energiaratkaisuissa

HTJ:n energia-asiantuntija Visa Koivu nauttii siitä, että saa työssään auttaa hyvin erilaisia asiakkaita rakennushankkeiden energiaratkaisujen suunnittelussa. 

Energiaa kaikkiin hankkeisiin

Koivu on työskennellyt HTJ:n energia-asiantuntijana syksystä 2016 lähtien. Sitä ennen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta valmistunut Koivu keräsi kokemusta lähes kuuden vuoden ajan Espoon ja Hyvinkään kaupunkien energia-asiantuntijana. Nykyisessä työssään Koivu hyödyntää saamaansa ymmärrystä asiakkaiden haasteista. 

Suurimmassa osassa HTJ:n hankkeista energia-asiat ovat nyt tärkeässä roolissa ja HTJ:llä työskentelee Koivun lisäksi toinenkin energia-asiantuntija, Satu Karjalainen.

“Tällä hetkellä tapetilla ovat erityisesti aurinkosähkövoimalat ja sähköverkkojen riittävyyden suunnittelu esimerkiksi sähköautoiluun liittyen”, kertoo Koivu. 

Töiden laaja skaala

Koivu saa työskennellä monenlaisten yritysten kanssa. Asiakkaina ovat niin isot sijoitusrahastot, pörssiyhtiöt kuin julkisen puolen toimijat ja pk-yritykset. Energia-asioiden osuus hankkeissa vaihtelee. Pienimmillään energia-asiantuntijat osallistuvat yksittäisten lausuntojen tai neuvojen antoon, laajimmillaan rakennutetaan mittavia energian tuotantoon ja tehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja. 

“Välillä alkuperäinen tarve voi kuulostaa simppelille, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa sen haastavammaksi. Onneksi vahva alan asiantuntijoiden yhteistyö minimoi ikävät yllätykset”, Koivu summaa. 

Rakennuttajien energia-asioihin liittyvät lähtötavoitteet vaihtelevat laajasti. Osalla rakennuttajista on tarkat ja kunnianhimoiset näkemykset, osa kaipaa enemmän ymmärrystä tavoitteiden määrittelyssä. Jokaisessa hankkeessa joudutaan kuitenkin peilaamaan tavoitteita järkevästi resursseihin ja kustannuksiin nähden. 

“Toisinaan pienilläkin tavoitetason muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia ratkaisujen  investointi- ja energiakustannuksiin”, valottaa Koivu. 

Kollegat sujuvoittavat työn

Alan edelläkävijöiden rakennushankkeissa työskennellessä tulee toisinaan eteen tilanteita, joihin ei vielä ole valmiita ohjeita. HTJ:n matalan hierarkian ansiosta ruohonjuuritason haasteet voidaan hoitaa nopeasti. Kollegoilta löytyy substanssiosaamista, kokemusta ja näkökulmia. 

“Tarvittaessa yrityksen linjauksista voidaan sopia suoraan esimiehen tai toimitusjohtajan kanssa. Tämä nopeuttaa ja tehostaa päätöksentekoa”, toteaa Koivu.

Työntekoa sujuvoittaa myös se, että kaikki kollegat ovat rakennusalan ammattilaisia. 

“Kaikilla on substanssiosaamista ja kollegat puhuvat samaa kieltä. He ymmärtävät heti mitä tarkoitan”, kokee Koivu.

HTJ on juuri sopivan kokoinen, että ihmiset tuntevat toisensa ja heillä on mahdollisuus yhdessä sopia hankkeista ja työnjaosta. Jokaisessa toimeksiannossa tiimi kootaan hankkeen vaatimusten mukaisesti. Tiimiin pyritään kiinnittämään asiakkaalle tuttuja HTJ:läisiä, mikä sujuvoittaa yhteistyötä. 

Alan ennakointia

Rakennusalan konsultoinnissa korostuu jatkuva alan kehittyminen mm. materiaalien ja järjestelmien osalta. Koko ajan tarvitaan sekä yhä syvällisempää että laajempaa ymmärrystä. Aiempi kokemus vastaavista hankkeista tuo tekemiseen laatua ja kustannustehokkuutta. 

“Asiakkaamme arvostavat sitä, että konsulttimme ennakoivat tulevaisuutta ja pyrkivät suunnittelemaan kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan pidentää rakennuksen elinkaarta”, kertoo Koivu. 

Ikivinkkinä rakennuttamiseen Koivu tähdentää energiasuunnittelun ottamista mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Liian pitkälle vietyjen suunnitelmien haitta voi olla, että parhaat energiaratkaisut on jo rajattu toteutuksen ulkopuolelle. Mikäli kaikkia vaihtoehtoja voidaan vielä suunnitteluvaiheessa harkita, löytyy varmemmin rakennuksen elinkaarta pidentäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Luottamus ruokkii onnistumisia

Monipuolisten työtehtävien lisäksi, Koivu kokee HTJ:n hyvän ilmapiirin vaikuttavan työssä viihtymiseen. 

“Meillä on rento ja avoin meininki”, tiivistää Koivu. 

HTJ:n tavoite kasvattaa onnistumisia monella tasolla säteilee Koivun mukaan vahvasti asiakastyöhön. Kun työ on mielekästä ja työntekijä viihtyy työssään, on hän lojaali niin työnantajalle kuin asiakkaalle. 

“Kaikki meillä haluavat hoitaa oman osuutensa mahdollisimman hyvin, niin että asiat etenevät mallikkaasti”, kertoo Koivu. 

Henkilöstön osaaminen kehittyy ennen kaikkea yhteisten vaativien hankkeiden myötä – vertaisoppiminen kollegoiden kesken opettaa paljon. Lisäksi HTJ tarjoaa koulutuksia. 

Työkuorma on Koivun mukaan hyvin hallinnassa, vaikka työmäärä vaihteleekin hankkeiden vaiheista riippuen. Koivu arvostaa suuresti HTJ:n joustavuutta ja mahdollisuutta tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta.

”Saan enemmän aikaiseksi, kun voin kahdeksan tunnin toimistolla pönöttämisen sijaan rytmittää työpäivät vapaammin.”

Joustavia työaikoja Koivu hyödyntää mm. kodin ja työn väliseen sukkulointiin sekä harrastuksiinsa. Hän asuu viikot pääkaupunkiseudulla ja viikonloput Kouvolassa. Vapaa-ajallaan Koivu kasvattaa opaskoirien pentuja. Hän on juuri saanut yhden koiranpennun kasvatettavaksi ja toinen on tulevana kesänä valmis opaskoirakoulun testeihin. Pennut viettävät tyypillisesti Koivun perheessä 1–1,5 vuotta koiran elämää opiskellen. 

“Tulevia opaskoiria toteutellaan liikkumaan erilaisissa ympäristöissä kuten kaupoissa ja kulkuneuvoissa.”, kertoo Koivu suunnitellen pian päättävänsä etätyöpäivän ja lähtevänsä kuluttamaan energiaa koirien kanssa. 

Mikäli kaipaat apua rakennuttamiseen liittyvissä energia-asioissa, voit ottaa suoraan yhteyttä Koivuun.

Visa Koivu
HTJ
Energia-asiantuntija
044 556 6654
visa.koivu@htj.fi