Ajankohtaista

27.09.2023

Harjoittelussa HTJ:lla: Käytännön oppia ja kokemusta sekä tärkeitä onnistumisia

Harjoittelussa HTJ:lla: Käytännön oppia ja kokemusta sekä tärkeitä onnistumisia

Saimme tänäkin kesänä harjoittelijoita riveihimme vahvistamaan joukkoamme. Inka, Fanni, Liisa, Aaro ja Lauri kertovat kuinka harjoittelujakso HTJ:lla sujui.

Vastuullisia hommia ja mielenkiintoisia projekteja

Inka Järvinen työskenteli kesän infrarakennuttamisen insinööriharjoittelijana Tampereella. Hän opiskelee ympäristötekniikkaa Oulun yliopistossa. ”Aiempina kesinä olen ollut tiestömittaajana Infrapilla, joten siirtymä HTJ:lle oli varsin luonnollinen”, toteaa Inka. 

Inkan työtehtävien pääpaino on infrapuolella ollut hoidon ja kunnossapidon hankkeissa. Harjoitteluun on ehtinyt mahtua mielenkiintoisia tehtäviä ja monipuolisia projekteja. ”Olen muun muassa ollut mukana kuivatusinventoinnissa, tehnyt tiestömittausta ja datankäsittelyä ja ollut tietopalvelujen ja mittauspuolen pintavauriokartoituksessa varamittaajana”, Inka kertoo.

Mieleenpainuvin työtehtävä on Inkan mielestä ehdottomasti ollut viherinventointihanke, jonka hän sai hoitaakseen omaksi projektikseen. ”Hoidin viherinventoinnin ennakkovalmisteluja, inventointia ja palautusaineiden käsittelyä.” Inkan mukaan oli ilo huomata, kuinka hänelle annettiin vastuuta isomman kokonaisuuden hallinnasta. ”Olen oppinut tänä kesänä valtavan paljon projektinhallinnasta ja itsenäisestä työskentelystä.”  

Ympäristö- ja energiapalvelut tutuksi

Fanni Jalonen opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa ympäristö- ja energiatekniikkaa. Hän työskenteli kesän ajan harjoittelijana ympäristö- ja energiapalveluissa Vantaan toimistolla. ”Olen päässyt tekemään energia- ja ympäristöpalveluiden sisäistä selvitystä kuin myös talonrakennuttamispuolen selvitystyötä. Lisäksi olen koostanut intranettiin energia- ja ympäristöaiheisia tietoiskuja”, Fanni kertaa.

Fannin mukaan yksi mielekkäimmistä työtehtävistä on ollut uusiutuvan energian kannattavuuslaskelman laatiminen. Kesältä on jäänyt erityisesti mieleen kohdekäynti hankkeessa. ”Oli mielenkiintoista nähdä konkreettisesti, miten asiat toimivat ja sujuvat paikan päällä”, Fanni pohtii.

Harjoittelujakson aikana myös kokonaiskuva ja käsitys ympäristö- ja energia-alan työkentästä on Fannin mielestä laajentunut ja selkiytynyt. ”Aiempi työkokemukseni on ollut talonrakennuttamisen puolelta, joten tämä harjoittelu on ollut itselleni hyvin silmiä avaava kokemus.” 

Antoisa ja opettavainen kesä

Liisa Matchenkova työskenteli kesän projekti-insinööriharjoittelijana Turussa. Hän opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Turun ammattikorkeakoulussa. Liisa päätyi hakemaan HTJ:lle nähtyään harjoitteluilmoituksen opiskelijasähköpostissa. ”Paikka vaikutti mielenkiintoiselta, joten päätin hakea sitä. Päätöstäni hakemisesta tuki myös hyvä mielikuva HTJ:sta”, Liisa kertoo. 

Liisa on harjoittelunsa aikana päässyt olemaan mukana monenlaisissa hankkeissa. Hän on muun muassa tehnyt työmaavalvontaa ja valvontaraportteja ja osallistunut työmaakokouksiin ja -katselmuksiin. ”Erityisesti Turun Pukkilan asuinalueen hanketta on ollut kiinnostava seurata. Projekti on todella mielenkiintoinen ja vanha tehdasalue tuo omat haasteensa hankkeeseen”, toteaa Liisa. 

Kesä on ollut antoisa ja opettavainen. ”Minusta tuntuu, että olen oppinut ihan hirveän paljon”, Liisa nauraa. Hän lisää, että on oppinut paljon rakennusvalvonnasta ja valvojan työstä ja rakennuttamisesta ylipäätään. ”On ollut opettavaista nähdä paljon erilaisia hankkeita ja työ- ja toimintatapoja.” Liisan mukaan harjoittelukokemus on ollut todella arvokas myös tulevaisuuden kannalta.  

Omaa unelma-ammattia kohti

Aaro Rukko on rakennustekniikan opiskelija Aalto-yliopistosta. HTJ:lla Aaro työskenteli projekti-insinööriharjoittelijana talonrakennuttamispuolella Vantaan toimistolla. Kesän aikana Aaro on ollut mukana muun muassa Kumpulan luonnontiedelukion hankkeessa projekti-insinöörinä. ”Olen tehnyt valvontakierroksia Kumpulan luonnontiedelukiolla ja toiminut projekti-insinöörinä useissa hankkeissa kuten edellä mainitussa luonnontiedelukion hankkeessa ja Helsinki-Vantaan lentokentän hankkeissa. Lentokentällä olen päässyt myös tekemään aluevalvojan tehtäviä”, Aaro kertaa.  

Aaron mielestä mieleenpainuvin työtehtävä on ollut Helsinki-Vantaan lentokentän lattiakorjausprojekti, jota hän on päässyt vetämään itse. ”On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka paljon muuttujia sekä huomioitavia asioita tällainen hanke voi pitää sisällään.” Samalla on hahmottunut kuva alasta ja siitä, kuinka paljon hankkeissa on tekijöitä ja eri osapuolia. ”Koen, että on myös ollut arvokasta päästä oppimaan erilaisia työtekniikoita ja työskentelytapoja”, Aaro lisää. 

Harjoittelukokemuksesta on jäänyt käteen paljon oppeja, mutta samalla on myös kirkastunut ajatus omasta urapolusta. ”Tunne siitä, että tämä on sitä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä työkseni, on ehdottomasti vahvistunut kesän aikana”, Aaro pohtii. 

Onnistumisen tunteita ongelmien ratkomisesta 

Lauri Kalke opiskelee niin ikään rakennustekniikkaa Aalto-yliopistossa. Kesän Lauri oli projekti-insinööriharjoittelijana talonrakennuttamisen yksikössä Vantaan toimipisteellä. Harjoittelu vierähti Senaatin puhdastilahankkeen parissa. ”Työtehtäviini on kuulunut hommia laidasta laitaan: aikataulutusta, kustannuslaskentaa, työnjohtoa, selvitystyötä ja yhteistyötä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa” Lauri luettelee.

Lauri päätyi hakemaan HTJ:lle, sillä häntä kiinnosti rakennuttamispuoli, ja hän koki, että HTJ:lla olisi hänen kiinnostustansa vastaavia mahdollisuuksia ja projekteja. Eniten Lauri on pitänyt työssä tarvittavasta kyvystä ratkoa ongelmia. ”Olen saanut todella paljon irti tehtävistä, joissa vaaditaan ongelmanratkaisukykyä aina selvitystyöstä lähtien.” 

Kesän aikana on tullut opittua paljon uutta asiaa, mutta myös olemassa olevaa kokemusta ja osaamista on päässyt hyödyntämään. ”Monipuoliset ja kattavat tehtävät ovat olleet opettavaisia, ja samalla olen päässyt vahvistamaan omaa asiantuntijuuttani ja tietotaitoani”, Lauri kertoo.

Kiinnostaako sinua harjoittelu HTJ:lla? 

HTJ:n ensi kesän harjoittelupaikat tulevat hakuun loppuvuodesta 2023. Otamme kuitenkin vastaan avoimia hakemuksia läpi vuoden, ja voit jättää sellaisen meille täällä. 

 

Kuvassa HTJ:n harjoittelijat Oskari Kuosmanen, Sofia Neuvonen, Aaro Hanttu, Fanni Jalonen, Liisa Matchenkova, Inka Järvinen, Oskari Jyrinki, Lauri Kalke ja Aaro Rukko.