Ajankohtaista

30.03.2023

E18-tien elinkaarihankkeiden valvontatyö haastaa ja innostaa

E18-tien elinkaarihankkeiden valvontatyö haastaa ja innostaa

350 kilometriä pitkä E18-tie on Suomen pisin moottoritie. Tiehen sisältyy myös kt 50 (Kehä III), joka ei ole moottoritie. E18-tie on yksi Suomen tärkeimmistä pääväylistä, joka kulkee maan länsirajalta itärajalle, Turusta Vaalimaalle. Sen viimeisenä valmistuneet Muurla-Lohjan, Koskenkylä-Kotkan ja Hamina-Vaalimaan tieosiot on toteutettu elinkaarihankkeina. HTJ voitti syksyllä Väyläviraston kilpailutukset näiden kaikkien kolmen hankkeen valvonta- ja projektinhallintatehtävistä. Muurla-Lohjan ja Koskenkylä-Kotkan osalta sopimus kattaa myös vastaanottotehtävät. HTJ:n projektipäälliköt Minna Honka ja Marko Ojaniemi ovat ottaneet hankkeiden tarjoamat vaativat konsulttitehtävät haltuunsa innolla ja varmoin ottein.

E18 Koskenkylä-Kotkan ja E18 Hamina-Vaalimaan hankkeiden valvonta on hyvissä käsissä

E18 Koskenkylä-Kotkan ja E18 Hamina-Vaalimaan tieosuudet muodostavat yhdessä laajan ja mielenkiintoisen kokonaisuuden konsultin näkökulmasta, sillä yhdessä ne sisältävät muun muassa toistakymmentä eritasoliittymää, yli sata siltaa sekä miltei sata kilometriä moottoritietä. Näiden kahden hankkeen projektinhallinta- ja valvontatyöt ovat Minna Hongan osaavissa käsissä.

Hankkeet ovat olleet Hongalle mieleisiä ja erityisen niistä tekee niiden toteutusmuoto eli elinkaarimalli, joka on infrahankkeissa vielä harvinainen Suomessa. Mallin mukaan palveluntuottajat vastaavat tieosuuksien suunnittelun, rakentamisen ja rahoituksen lisäksi tien hoito- ja ylläpitotehtävistä. Elinkaarimallissa sopimukset tilaajan ja palveluntuottajan kesken ovat poikkeuksellisen pitkiä – E18-hankkeissa parinkymmenen vuoden molemmin puolin, minkä jälkeen tiet ja muut rakenteet siirtyvät ELY-keskusten ja liikenteenhallintajärjestelmät Fintrafficin ylläpidettäviksi.

”Elinkaarimalli tarkoittaa suurta sopimusaineistoa, joka meidän tulee konsulttina hallita, jotta voimme valvoa hanketta”, Minna kertoo. Vastaanoton valmistelu sekä vastaanoton ja takuuajan valvonta ovat tärkeä osa konsultin työtä tällä sopimuskaudella, sillä E18 Koskenkylä-Kotka luovutetaan Väylävirastolle vuonna 2026 ja E18 Muurla-Lohja vuonna 2029.

Minnan mukaan laajoissa ja pitkissä hankkeissa korostuu onnistunut projektinhallinta, seuranta ja suunnitelmallisuus. Konsultin on oltava jatkuvasti tietoinen siitä, mitä kaikkea on jo tehty ja mitä pitää vielä tehdä, jotta voidaan varmistaa, että tie on varmasti sovitussa kunnossa luovutushetkellä.

”On ollut mukavaa syventyä näin monipuoliseen hankkeeseen. E18 Koskenkylä-Kotka työllistää meitä seuraavina vuosina paljon ja koko ajan enemmän mitä lähemmäs luovutushetkeä eli vuotta 2026 tullaan. Uskon, että pääsemme hyödyntämään hankkeessa HTJ:n asiantuntijoiden laaja-alaista osaamista, sillä esimerkiksi rakennelajeja ja niiden laadun osoittamista on hankkeessa paljon”, Minna kertoo.

E18 Muurla-Lohjan valvontatyö vaatii teknistä osaamista

E18 Muurla-Lohja on teknisesti erittäin monipuolinen tieosuus, jossa on eritasoliittymien, siltojen ja moottoritien lisäksi poikkeuksellisen paljon tunneleita. Hanke vaatiikin konsultilta laajaa tietämystä muun muassa tunneleita koskevista vaatimuksista ja määräyksistä, maantietunneleiden teknisistä järjestelmistä, muuttuvista liikennenopeusrajoituksista ja esimerkiksi tunneleiden kaistasulkujärjestelmistä ja talotekniikasta.

HTJ:n projektipäällikkönä E18 Muurla-Lohjassa toimii Marko Ojaniemi, jolla riittää osaamista ja kokemusta vaativista kokonaisuuksista. Ojaniemelle elinkaarimalli on entuudestaan tuttu, sillä hän on työskennellyt E18 Koskenkylä-Kotkan valvontatehtävissä aiemmin. ”On hienoa, että pääsin hankkeeseen mukaan. Kymmenen vuoden sopimuskausi on pitkä, mikä motivoi minua ja haluaisin nyt viedä hankkeen loppuun asti, kun Koskenkylä-Kotkan osalta oma osuus päättyi ennen hankkeen päättymistä. On kiinnostavaa päästä työskentelemään näin poikkeuksellisen hankemuodon parissa, sillä se tarjoaa uudenlaisia haasteita ammatillisesti. Innostun siitä, että tässä hankkeessa pääsen oppimaan koko ajan uutta”, Marko iloitsee. 

Ojaniemen mukaan hankkeessa onnistuminen vaatii toimivaa yhteispeliä HTJ:n hanketiimin, tilaajan sekä palveluntuottajan kanssa. ”Yhdessä toimiminen on aina ollut minulle mieluinen tapa toimia ja mielestäni se myös tuottaa parhaan lopputuloksen. Konsulttina tavoitteenamme on, että saamme tehtyä työmme niin, että tilaaja on tyytyväinen lopputulokseen. Meillä on tähän erinomaiset edellytykset, sillä meillä on HTJ:lla taitava ja motivoitunut porukka kasassa”, hän sanoo.

Kestoltaan ja laajuudeltaan merkittävä toimeksianto

Väylävirastolle oli tärkeä löytää osaavat ja motivoituneet henkilöt valvomaan hankkeita. ”HTJ valikoitui kaikkien kolmen hankkeen projektinhallinta- ja valvontakonsultiksi tarjouskilpailuiden tuloksena. Nämä ovat hyvin laaja-alaisia ja harvinaisia sopimuksia, joissa valitun konsultin osaamisen, näkemyksen ja referenssien täytyy olla kohdallaan. Olemme tyytyväisiä, että löysimme tehtävään kilpailun tuloksena parhaat tekijät”, E18 Koskenkylä-Kotkan ja E18 Hamina-Vaalimaan parissa työskentelevä Väyläviraston osastonjohtaja Mauri Mäkiaho sanoo.

E18 Muurla-Lohjan parissa työskentelevä Väyläviraston projektipäällikkö Janne Wikström on kollegansa kanssa samaa mieltä: ”HTJ:n asiantuntijoiden korkea osaaminen on vakuuttavaa, mikä oli yksi keskeisimmistä valintatekijöistä kilpailutuksessa. Asiantuntijoiden osaaminen varmistettiin kilpailutuksessa soveltavalla tentillä.”

E18-tien elinkaarihankkeet pähkinänkuoressa

E18 Muurla-Lohja

  • Väylävirastolla ja palveluntuottajalla on 24 vuoden sopimus, joka päättyy vuoden 2029 lopussa. Väyläviraston ja HTJ:n konsulttisopimus kestää takuuajan loppuun eli vuoden 2032 loppuun.
  • Tieosuus on otettu käyttöön 2009.
  • Osuus sisältää mm. 8 eritasoliittymää, 76 siltaa, 7 tietunnelia sekä noin 51 kilometriä moottoritietä.

E18 Koskenkylä-Kotka

  • Väylävirastolla ja palveluntuottajalla on 15 vuoden sopimus, joka päättyy vuoden 2026 lopussa. Väyläviraston ja HTJ:n konsulttisopimus kestää takuuajan loppuun eli vuoden 2029 loppuun. 
  • Tieosuus on otettu käyttöön vuosina 2013–14.
  • Osuus sisältää mm. 6 eritasoliittymää, 68 siltaa, 53 kilometriä moottoriteitä sekä Markkinamäen tunnelin.

E18 Hamina-Vaalimaa

  • Väylävirastolla ja palveluntuottajalla on 20 vuoden sopimus, joka päättyy vuoden 2034 lopussa. Väyläviraston ja HTJ:n konsulttisopimus kestää vuoden 2026 loppuun. Sopimus ei sisällä näin ollen vastaanottovaiheen tehtäviä.
  • Tieosuus on otettu käyttöön vuosina 2016–2017.
  • Osuus sisältää mm. 5 eritasoliittymää, 45 siltaa ja 32 kilometriä moottoritietä.
  • Hankkeeseen kuuluu myös Vaalimaan tunneli, levähdysalueet sekä rekkaparkin tilat sekä rekkaliikenteen odotusalue Vaalimaan raja-aseman yhteydessä.
Kuvat: Väylävirasto