Ajankohtaista

23.09.2019

Hämeenlinnan uudenlainen vankila

Hämeenlinnan uudenlainen vankila

Vuoden 2020 syksyllä valmistuva Hämeenlinnan naisvankilaympäristö on ensimmäinen Rikosseuraamuslaitoksen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde ja kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke.

 – Vankila toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen haastaviin hankkeisiin kehittämällä kärkihankemallilla ja jaettuun tavoitteeseen tähtäävällä kärkihankealliansilla, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto.

Noin 7 900 bruttoneliön ja 32 miljoonan euron uudisrakennushankkeen Senaatti-kiinteistöille tuottaa SRV Rakennus Oy ja käyttäjä on Rikosseuraamuslaitos. Vankila sisältää 100 selliä sekä muita vankilatoiminnan tiloja. HTJ vastaa hankkeessa rakennuttajakonsultin tehtävistä sekä valvonnasta.

Kärkihankemalli ja -allianssi

Kärkihankemalli on Senaatti-kiinteistöjen kehittämä tapa rakennuttaa oman henkilöstön johdolla vahvasti itsejohtaen. Tämä malli valitaan haastaviin hankkeisiin, jotka voivat olla joko merkittäviä investoinneiltaan tai muuten poikkeuksellisia esimerkiksi uuden konseptinsa vuoksi, kuten tämä Hämeenlinnan naisvankila.

Kärkihankemallin yksi osa taas voi olla kärkihankeallianssi, joka on Senaatti-kiinteistöjen tarpeisiin hankekohtaisesti räätälöity yhteisrakentamisen malli. Kärkihankeallianssia on Senaatti-kiinteistöillä kehitetty vuodesta 2013 lähtien. Perusmuotoiseen allianssiin verrattuna Senaatti-kiinteistöjen mallissa on huomattavasti kevyempi riski rakentamisen palveluntuottajalle, jolle tässä taataan tietty peruskate. Tämän päälle tulevat vielä mahdolliset lisäpalkkiot, jotka muodostuvat eri osa-alueista.

Kärkihankeallianssin tavoitteena on saada harvinaislaatuisiin hankkeisiin juuri soveltuvimmat suunnittelijat ja palveluntuottajat. Samoin kuin muissa allianssimalleissa, myös tässä haetaan yhteiseen tavoitteeseen sitoutumalla parasta mahdollista lopputulosta rakennuksen käyttäjille ja elinkaarelle.

– Yhteistyömalleja kannattaa ehdottomasti kehittää edelleen, sillä kysyntää niille markkinoilla on, ja tilaajat ovat olleet allianssimallilla toteutettuihin hankkeisiin tyytyväisiä, toteaa Laitto.

Senaatti-kiinteistöt on allianssimallissaan erityisesti satsannut ohjeistukseen, yhteiseen tiedonkulkuun ja ymmärryksen muodostamiseen. Yhteistyötä varten on esimerkiksi tarkkaan määritelty kokousmatriisi, jonka avulla kaikki osapuolet tietävät jopa vuodeksi eteenpäin missä, miten ja kenen vastuulla asiat etenevät. Tämä käytäntö edistää tarvittaessa nopeitakin reagointeja.

Uuden ideologian vankila

Hämeenlinnan uusi vankilaympäristö toteutetaan maailmanlaajuisestikin uudella vankilakonseptilla, joka perustuu Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin toiminta- ja toimitilamallitavoitteisiin. Päämääränä on rakentaa vankila, jonne ei palata – joka kuntouttaa vankeja rikoksettomaan elämään ja valmentaa palaamaan yhteiskuntaan. Parhaita oppeja on haettu Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan tutkimuksista ja käytännöistä. Uusi vankila rakennetaan vanhan vankilarakennuksen läheisyyteen ja lisäksi vankilaympäristöön toteutetaan kattavat alueet ulkoilu-, liikunta- ja kaupunkiviljelymahdollisuuksineen.

Konseptin kehittämiseen ovat vahvasti osallistuneet myös vankilan henkilöstö, vangit ja alan asiantuntijat.

– Vankilan henkilökunnalle ja asukkaille on hankesuunnittelusta lähtien pidetty yhteisiä tilaisuuksia, joissa on hyödynnetty muun muassa 3D-havainnollistamismalleja, kertoo Senaatti-kiinteistöjen Länsi-Suomen alueen rakennuttajapäällikkö ja Hämeenlinnan vankilan rakennuttamisesta vastaava projektijohtaja Tarja Hietamäki.

Yhteiseen onnistumiseen tähdäten

– Yhdessä ja avoimesti olemme miettineet kaikki merkittävät ratkaisut esimerkiksi rakentamisen elinkaarikustannuksiin liittyen, kertoo HTJ:n projektijohtaja Teemu Haaja.

Vankilan lämmöntuotantotavaksi on valittu nykyaikainen maalämpö, sähköntuotannossa hyödynnetään aurinkopaneeleita ja vesikatteeksi valikoitui huoltovapaa vaihtoehto.

Vastuunkanto on HTJ:läisille vilpittömästi ja ennakoivalla otteella asiakkaan edunvalvomista.
HTJ:n tiimi saa Hietamäeltä kiitosta erityisesti hyvästä yhteistyöstä, joka hänen mukaansa edellyttää vahvaa laadullista, taloudellista ja ajallista ohjausta.

– HTJ:läiset ovat sitoutuneet hankkeeseen ja olemme saaneet heiltä todella lujaa osaamista, palveluhalua ja joustoa, lisää Laitto.

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen käytöstä. Yhtiön vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin toimintaa ja se pyrkii olemaan uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä, auttamaan asiakkaitaan tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa.

Lisätietoja
Teemu Haaja
Projektijohtaja
Puh. 040 455 1040
teemu.haaja@htj.fi