Ajankohtaista

23.09.2019

Keravan vankila yhteistyömallilla

Keravan vankila yhteistyömallilla

Keravalla rakennetaan Suomen suurinta ja uudenaikaisinta avovankilaa. Vankilan alueelta purettujen rakennusten paikalle rakennetaan noin 4 500 neliömetrin uudet tilat. Hankkeen budjetoitu investointi on 21,8 miljoonaa euroa.

– Monimuotoisuutensa vuoksi hankkeeseen valittiin projektinjohtopalvelumalli ja palveluntuottajaksi valikoitui käydyn kilpailun kautta Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, kertoo Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen, rakennuttajapäällikkö Pekka Turunen.

Uuden 136-paikkaisen vankilan rakennuttaja on Senaatti-kiinteistöt ja sen tuottaa joukko urakoitsijoita. Arkkitehtinä toimii Arcadia Oy arkkitehtitoimisto ja käyttäjänä Rikosseuraamuslaitos. HTJ vastaa hankkeessa rakennuttajakonsultin tehtävistä sekä valvonnasta.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Tilat on suunniteltu erityisesti nykyaikaiseen kuntouttavaan ja sosiaalista selviytymistä tukevaan avolaitostoimintaan. Vankilaan sijoitetaan enemmän tukea tarvitsevia vankeja kuten liikuntaesteisiä, aistivammaisia ja nuoria avovankeja.

– Projektinjohtopalvelumalli ei ole Senaatti-kiinteistöjen yleisimpiä toteutusmalleja. Sen ja tehtaalla rakennettavien tyyppitalojen potentiaalia saatetaan kuitenkin jatkossa hyödyntää myös muissa hankkeissa, kertoo Turunen.

Hankkeen erityispiirre on sen moninainen yhdistelmä purkamista ja erilaista rakentamista. Alueelta on purettu kymmenkunta varastorakennusta, osa uusista rakennuksista valmistuu tyyppitaloina ja osa paikalle rakennettavina, minkä lisäksi hanke käsittää myös muita aluetöitä.

Yhdeksän uutta asuinyksikköä valmistetaan elementteinä Elementit-E Oy:llä.

– Suojassa rakennettujen, lähes valmiina tuotavien moduulien käyttäminen vähentää kosteusriskejä ja nopeuttaa rakentamista huomattavasti, kertoo HTJ:n projektijohtopalvelujen toimialapäällikkö, Taina Kuismin.

Suomenlinnan ja Pelson vankiloihin rakennetuista saman sapluunan mukaisista asuinyksiköistä on poimittu parhaat käytänteet.

– Moduulirakentaminen antaa tulevaisuuden vankilapaikkatarpeisiin joustoa, kun asuinyksikköjä voidaan tarvittaessa siirtää eri vankiloiden välillä, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Heikki Vaarama.

Keravan kansallismaisemaa kunnioittaen suunniteltu palvelukeskus rakennetaan paikan päällä. Sen kaareva muoto tuo rakentamiselle omat haasteensa.

Rakentaminen täydessä vauhdissa

Maanrakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2019, vankilan on arvioitu valmistuvan huhtikuussa 2020 ja käyttöönotto on kesäkuussa 2020. Keravan kaupunki nopeutti osaltaan tiiviistä aikataulua hyppäämällä vankilan kaavatyössä luonnosvaiheen yli.

Yhteistyö on kaikkien osapuolien mielestä sujunut erittäin hyvin. Toimijat ovat avoimesti yhdessä ratkoneet parhaita toteutusvaihtoehtoja. Erityisen tärkeää se on näin vankila-alueella, jossa toimiminen vaatii omat aikataulunsa ja järjestelynsä.

– Oma-aloitteisuutta ongelman ratkaisemisessa kuvaa esimerkiksi se, että kun alueen suojeltua pääkujaa pitkin ei ollut mahdollista tuoda tilaelementtejä vaurioittamatta kujan puita, toteutti Senaatti-kiinteistöt alueelle väliaikaisen työmaaliittymän, jota pitkin elementit voitiin turvallisesti tuoda, kertoo Vaarama.

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen käytöstä. Yhtiön vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin toimintaa ja se pyrkii olemaan uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä, auttamaan asiakkaitaan tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa.

Lisätietoja
Taina Kuismin
Toimialapäällikkö, Projektijohtopalvelut
Puh. 050 438 4184
taina.kuismin@htj.fi