Ajankohtaista

03.10.2018

Sauvoon tulevaisuuden koulu

Sauvoon tulevaisuuden koulu

Sauvon kunta peruskorjaa ja purkaa osia vanhasta Sauvon koulukeskuksen kivikoulusta sekä rakennuttaa laajennusosan, joka yhdistää kivikoulun säilytettävän osan ja yläkoulun.

HTJ vastaa hankkeen rakennuttamis- ja työmaavalvontatehtävistä.

Lähtökohtana suunnittelussa on tulevaisuuden koulu, joka luodaan ilmiöpohjaiselle pedagogiikalle. Hankkeessa keskeistä on tilojen joustava käyttö, kustannustehokkuus ja uudenaikainen lähestymistapa uudenlaisten pedagogioiden järjestelyissä. Ilmiöpohjaisen opetuksen lähtökohtana on myös fyysinen oppimisympäristö, joka tukee pedagogiikkaa. Uudenlaisen pedagogian onnistuminen edellyttää kaikkien käyttäjien, sekä oppilaiden että opettajien, osallistamista uuden koulun suunnitteluun. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota myös sisäilmaston laatuun.

Hankkeen suunnittelutyö on tällä hetkellä käynnissä. Peruskorjattavaa ja laajennusosaa rakennetaan yhteensä 2238 m2 ja purettavaa rakennusta on 1377 m2. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 4 M€. Arkkitehdiksi on valittu Vahtera Arkkitehdit, pääsuunnittelijana Jukka Lehtonen. Purkutyöt alkavat vuoden 2019 alussa ja peruskorjaus ja laajennusosan rakentamistyöt toukokuussa 2019. Rakennustöiden arvioidaan olevan valmista siten, että koulutoiminta päästään aloittamaan vuoden 2020 syyslukukaudella.

Lisätietoja:
Thomas Ginlund
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Puh. 050 327 7161
thomas.ginlund@htj.fi