Ajankohtaista

16.06.2021

Hanketavoitteet viitoittavat koko projektin kulkua

Hanketavoitteet viitoittavat koko projektin kulkua

Ovatko hankkeen tavoitteet kirkkaana mielessäsi? Ovatko ne myös avattuna hankesuunnitelmassa?

Kestävän rakennuttajan tulee olla hereillä jo hankesuunnitteluvaiheessa, sillä juuri siellä viitoitetaan koko hankkeen tie kohti asetettuja päämääriä. Pääviivojen suunnittelussa ei kannata hötkyillä, sillä mitä laajemmin hankkeen tarpeet ja tavoitteet tunnistetaan heti alussa, sitä kustannustehokkaammin ja kokonaisuuden kannalta järkevämmillä ratkaisuilla ne voidaan saavuttaa.

Hankesuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen tunnistetut tarpeet, toteutuksen reunaehdot, määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä toimintatavat näiden huomioimiseksi. Kestävän rakentamisen osalta nämä tavoitteet koskevat muun muassa energia- ja vesitehokkuutta, vähähiilisyyttä, kulutuskestävyyttä, materiaalivalintoja, työmaavaikutusten hallintaa sekä sitä, kuinka hyvin rakennettava rakennus palvelee käyttäjiään kestävien valintojen tekemisessä.

Rakentamishetken lisäksi on tärkeää asettaa riittävä näköala myös rakennuksen elinkaarelle; millaista käyttöikää rakenteilta ja järjestelmiltä odotetaan, kuinka laajasti rakennuksen halutaan olevan muunneltavissa elinkaarensa aikana ja kuinka ylläpidettävyys ja peruskorjattavuus tulee huomioida suunnitteluratkaisuissa. Optimoidaanko suunnitteluratkaisut elinkaaren aikaisten kustannusten tai ympäristövaikutusten näkökulmasta?

Asetettujen tavoitteiden toteutumisen tie on moniportainen, ja vaatii sekä sopimusteknistä tarkkuutta että seurantaa. Hankesuunnitelmasta tavoitteet siirtyvät esimerkiksi työ- ja rakennustapaselostuksiin, suunnitteluvaatimuksiin, urakkaohjelmaan ja projektiryhmän tehtäväluetteloihin. Kaikki mikä ei päädy näihin sopimuksiin kirjatuksi, jää usein toteuttamatta tai aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia joko lisätöinä tai jälkikäteen tehtynä. Myös suunnitteluvaiheen yhteistyöllä, valvonnalla sekä tavoitteiden varmentamisella niin suunnittelu-aikana, työmaalla kuin käyttöönotossa on merkittävä rooli siinä, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Lähtöruudussa on siis pysähdyttävä hetkeksi hankesuunnitelman äärelle, ja kirjattava ylös se, millä tavalla ja tasolla juuri tässä hankkeessa huomioidaan kestävän rakentamisen näkökohdat koko elinkaaren ajalle. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee asettaa sekä maali, että viitoittaa sinne johtava reitti koko hankeajalle. Nopan heittämisen sijaan tällä reitillä tulee kuitenkin edetä hallitusti, järkevillä siirroilla ja kokonaisuus huomioituna – askel kerrallaan aina sinne maaliviivalle asti.

Satu Karjalainen
Energia- ja ympäristöasiantuntija
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
P. 044 257 3543
satu.karjalainen@htj.fi