Ajankohtaista

24.10.2018

Helsinki-Vantaa uudistuu allianssimallilla

Helsinki-Vantaa uudistuu allianssimallilla

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnissä Finavian tähänastisen historian mittavin laajennushanke, jossa seuraavana on vuorossa terminaalin T2 laajennus.

Allianssimallilla haetaan erityisen vaativassa hankkeessa uusia tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja, kertoo Finavian terminaali 2:n laajentamisesta vastaava projektipäällikkö Tuomo Lindstedt.

Joukkoälyllä lisää vaihtoehtoja ja parempia ratkaisuja

Allianssimallin lähtökohta on luoda kaikille osapuolille tavallista kattavampi ymmärrys hankkeen tavoitteista. Allianssin löydettyä toivotun suunnan ja kustannustason, osapuolet voivat vielä yhdessä selvittää minkä osa-alueiden ratkaisuja on tärkeintä kehittää. Esimerkiksi Finavian tavoitteena oli suunnitella lentokentälle täysin uusi kehäratayhteys. Tähän tarpeeseen allianssi mietti kymmenkunta erilaista vaihtoehtoa, joista valittiin sopivin. Toinen konkreettinen esimerkki allianssin hyvyydestä oli terminaalin 24h/7-toimivuuden takaamisen suunnittelu läpi koko neljä vuotta kestävän hankkeen. Yhdessä allianssi jalosti suunnittelukilpailussa valittuihin ratkaisuihin vielä parempia toteutustapoja kehittämällä rakennus- ja muutostöiden vaiheistusta.

Terminaali 2:n allianssiin kuuluvat SRV, Finavia sekä suunnitteluryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja Ramboll Finland Oy. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy toimii projektissa rakennuttajakonsulttina vahvistaen osaltaan Finavian organisaatiota.

Allianssimalli muuttaa johtamisjärjestelmän

Allianssimalli ei vähennä hankkeen johtamisen tarvetta. Itse asiassa asiantuntijuus projektin johtamisessa korostuu, kun eri yritysten organisaatiot liittyvät allianssisopimuksella yhteen. Perinteisissä hankemuodoissa nämä organisaatiot toimivat hankkeessa omien tuttujen johtamisjärjestelmiensä mukaan.

– Allianssi tuo hankkeeseen uuden tason, toimijoiden yhteisen johtamismallin, muodostaen kokonaisuutena ikään kuin matriisiorganisaation, kertoo HTJ:n Terminaali 2:sta vastaava projektipäällikkö Tuomo Palmu.

Rakennuttajakonsultilta näkemystä ja laajempaa osaamista

Finavia halusi järjestää ison ja merkittävän terminaali 2:n laajennuksen rakennuttamiskonsultoinnista aiemmin valituille puitesopimuskumppaneille minikilpailutuksen, jonka HTJ voitti. Lindstedt on tyytyväinen HTJ:n tuomaan lisäarvoon konsulttina. HTJ on toiminut Finavian edustajana monessa hankkeen osakokonaisuudessa ja tuonut vahvaa osaamista mm. sopimustekniikkaan ja rakennuttamiseen.

– Hyödynnämme allianssimallia ja muita toteutusmuotoja hyvin erilaisissa ympäristöissä ja hankkeissa sekä erilaisille asiakkaille. Voimme edelleen soveltaa ristiin niistä karttuvaa kokemusta, kertoo Palmu.   

HTJ:n hiljaisen tiedon jakamisen kulttuuri tukee hyvin yllä kuvatun kokemuksen jalkauttamista koko yrityksen henkilöstölle. Tieto liikkuu mm. avotoimistossa ja koulutuspäivissä. HTJ:llä kollegan mielipiteitä on totuttu kysymään usein.

Historian mittavin laajennus

Helsinki-Vantaan terminaalilaajennuksen ydin on uudisrakennus, joka rakennetaan nykyisen terminaalin edustalle. Laajennusosa käsittää terminaalin uuden sisäänkäynnin tulo- ja lähtöauloineen sekä eri liikennemuodot yhdistävän multimodaalin matkakeskuksen. Suunnittelussa on erityisesti haettu ratkaisuja matkustajapolkujen kuljettamiseen terminaalin läpi. Tilaa on järjestetty myös ravintoloiden ja liikkeiden materiaalitoimituksille sekä jätehuollolle. Remontin jälkeen liikkuminen terminaalissa sujuvoituu, kulkuyhteydet paranevat, kulkuväylille tulee lisää tilaa ja palveluiden määrä sekä monimuotoisuus lisääntyy.

Terminaali 2:n rakennustyöt aloitetaan keväällä 2019 ja niiden on määrä olla valmiita vuoden 2021 lopussa. Kaikkiaan terminaali 2 laajenee noin 40 000 neliömetrillä, ja Helsinki-Vantaan terminaalin koko pinta-ala tulee olemaan yli 250 000 neliömetriä. Laajennusprojekti on osa noin miljardin euron kehitysohjelmaa ja sen kokonaisarvo selviää kehitysvaiheen aikana.

Lue lisää HTJ:n palveluista ja kysy aiheesta suoraan asiantuntijoiltamme.

Tuomo Palmu
Projektipäällikkö
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
+358 50 441 5259
tuomo.palmu@htj.fi