Ajankohtaista

27.09.2023

Puhdistettua vettä vuosikymmeniksi – Paroisten jätevedenpuhdistamo kävi läpi mittavan saneeraus- ja tehostamishankkeen

Puhdistettua vettä vuosikymmeniksi – Paroisten jätevedenpuhdistamo kävi läpi mittavan saneeraus- ja tehostamishankkeen

HS-Veden Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamo koki mittavan saneeraus- ja tehostamishankkeen, kun ensimmäinen urakka aloitettiin vuoden 2020 lopussa. Hankkeen tarkoituksena oli tehostaa kokonaistypenpoistoa uusien ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi sekä rakentaa desinfiointi puhdistetulle jätevedelle. Työt toteutettiin vaiheittain siten, että veden puhdistus toimi normaalisti koko hankkeen ajan.

”Saneeraus- ja tehostamishanke oli HS-Veden historian suurin investointihanke. Suomen mittakaavassa se oli myös vaativa urakka, joka sisälsi paljon prosessiteknisiä muutoksia ja tilapäisjärjestelyjä”, kertoo HS-Veden laitospäällikkö Juha Sipponen. Saneerauksessa huomioitiin puhdistamon arvioitu kapasiteettitarve vuoteen 2035 asti.

HTJ toimi hankkeessa rakennuttamisen, valvonnan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä. ”Hanke oli haastava monimuotoisine tehtävineen ja vaiheineen. Mukana oli useita eri toimijoita, mutta yhteistyö sujui erinomaisesti ja lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä”, toteaa HTJ:n infrarakennuttamisen projektijohtaja Tero Heiskanen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeenKuva: HS-Vesi

Tekniikka uusiksi

Hankkeessa rakentaminen toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uuden osan altaat ja toisessa vaiheessa toteutettiin laitostekniikan saneeraus ja uudisrakentaminen. ”Tekniikka oli vanhentunutta vuonna 1966 toimintansa aloittaneella puhdistamolla ja uuden ympäristöluvan myötä päätettiin yhdistää sekä saneeraus- että tehostamistyöt”, kertaa Sipponen. 

Uuden ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi puhdistamon biologisen prosessin allas-tilavuutta kasvatettiin 25 prosentilla eli tilavuutta kertyi 4800 kuutiometriä. Samalla vanhoja prosessialtaita kunnostettiin ja uusittiin, ja laitoksen toimintavarmuutta ja työturvallisuutta parannettiin. Puhdistustoimintaa varten päivitettiin vanhat kemikaalijärjestelmät annostelulaitteineen. 
Prosessisähköjärjestelmiä uusittiin toimintavarmemmiksi luopumalla omista sähkömuuntajista ja uusimalla vanhoja sähkökeskuksia. Myös alueen vanhaa valvomo- ja prosessirakennuskantaa peruskorjattiin ja taloteknisiä järjestelmiä uusittiin. Tämän lisäksi automaatiojärjestelmän uusinta saatettiin valmiiksi hankkeen aikana.

Juttu jatkuu kuvan jälkeenKuva: HS-Vesi

Tiivistä ja sujuvaa yhteistyötä 

Veden puhdistusprosessi oli säilytettävä normaalina ja toimivana koko urakan ajan, mikä toi omat haasteensa hankkeeseen. Tähän vastattiin erilaisilla tilapäisjärjestelyillä, kuten varavoimakoneella, ohipumppauskalustolla ja kemikaalien annostelulaitteistolla. Vaativuutta peliin lisäsivät myös aikataulutus ja koronapandemia. Yhteistyö pelasi kuitenkin hienosti yhteen poikkeavista oloista huolimatta ja hanke saatiin pidettyä ryhdissä ja työt etenivät läpi urakan.

”Heti hankkeen alkumetreillä näimme tarpeen kokeneelle rakennuttajakonsultille, jolla on kokemusta jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeista. Hankkeen monimuotoisuus vaati lujaa ja monipuolista asiantuntijuutta”, sanoo Sipponen.

Paroisten jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja tehostamishanke oli laaja projekti, jonka myötä uuden ympäristöluvan mukaiset vaatimukset tulevat täytetyksi. Lisäksi laitoksen toimintavarmuus ja ylläpidettävyys parantuivat merkittävästi. HTJ:n ammattitaito ja tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä varmistivat hankkeen onnistumisen.

”Hanke oli monivaiheinen ja monipuolinen sekä opettavainen projekti kaikkine haasteineen”, kiteyttää Heiskanen. 

 

Kohde: Paroisten jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja tehostamishanke
Tilaaja: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Laajuus: Puhdistamon keskimääräinen mitoitusvirtaama 20 000 m3/d
Aikataulu: 5/2020–6/2023
Hankemuoto: 2kpl RU-pääurakka ja prosessiautomaatiourakka
HTJ:n rooli: Rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

 

Lisätietoja
Tero Heiskanen
Projektijohtaja, Infrarakennuttaminen
Puh. 040 196 4612
tero.heiskanen@htj.fi